Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 1)

Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва. Ученик, който се усъмни и рече: "Докажи, че тази окултна

Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва.

 

Ученик, който се усъмни и рече: „Докажи, че тази окултна сила наистина съществува“, той не е ученик. В окултната школа няма никакви разисквания и спорове, тя не е школа за проверяване на факти и истини. Ние не се занимаваме с мъртвите истини, а с живите истини на света.

 

Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява мъчение никому.

Ученикът трябва да бъде искрен спрямо духа си, спрямо душата си и спрямо себе си, спрямо всички.

 

Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения!

 

В Школата не се позволява никой никого да поправя.

 

Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. Ученикът, щом изгуби вяра в себе си, той свършва със себе си.

Който се страхува, ученик не може да бъде. Който не може да учи – също.

 

Когато дойде една лоша мисъл, ученикът я отхвърля моментално.

 

Ученикът не мисли, че другите спъват неговия ум, но че той сам се спъва. Той не мисли, че някой може да спъне неговото сърце, понеже светът на чувствата е толкова широк, че за всички има място. Никой не може да влияе на неговия ум, да го изопачи.

COMMENTS

WORDPRESS: 0