Общи условия

Моля, имайте предвид, че Общите условия са валидни при всяко зареждане (използване) на сайта Истина.БГ. Чрез зареждането на интернет страниците на https://istina.bg/, вие приемате настоящите общи условия, заедно с това и с всички всички промени и допълнения в Общите условия, които са публикувани при бъдещи използвания на сайта и всички негови подстраници и елементи.

При използване на сайта Общите условия са със задължителен характер. Te представляват договор между вас и авторът на сайта (Теодор Бранимиров Николов), с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични, нетърговски и добронамерени цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия са с обвързващо действие само в отношенията между вас като Потребител на услугите на сайта и Теодор Бранимиров Николов. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, следва да прекратите използването на сайта.

Собственост:

Платформата istina.bg е собственост на Теодор Бранимиров Николов.

Авторски права:

Всяка интелектуална собственост и всички права на авторските материали са освободени. Авторските материали или части от тях могат да бъдат споделяни свободно без разрешението на автора.

Препубликуването не е разрешено в случаите, когато материалът не е авторски за Истина.БГ и има външен източник. В тези случаи е желателно да се свържете с притежателите на авторските права на съответните материали, тъй като нямам право да разрешавам препубликуването им. Обикновено чуждите материали са подписани отдолу и имат линк към източника.

Органичаване на отговорността:

Авторът на сайта Теодор Бранимиров Николов полага усилия, за да поддържа на сайта си вярна, актуална и полезна информация, без това да изключва възможността в единични случаи да възникват обективни несъответствия или пропуски.  Авторът не носи отговорност за последиците, включително и за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта www.istina.bg.

Авторът на Истина.БГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторът на Истина.БГ не носи отговорност за съдържанието (включително за неговата пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Всички материали, засягащи въпросите за здравословния начин на живот и здравословното хранене, отразяват мирогледа на автора на Истина.БГ и на негови съмишленици. Тези възгледи не са универсални. Условията за лечение и поддържане на добро здраве за всеки човек са строго индивидуални.

Разумно е да се взимат решения на строго индивидуална база, което включва отговорно отношение към здравето ви, а също и периодични профилактични прегледи при специалисти.

Политика за използване на „бисквитки“

Авторът на Истина.БГ няма намерение, нито желание да събира лични данни за вас или вашите близки, с изключение на бисквитките, необходими за правилното функциониране на сайта и приложенията в него.

Според Европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя, че сайтът Истина.БГ използва „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и да позволи анализиране на трафика.

Използвани бисквитки:

  • на броячи за посещенията;
  • на YouTube;
  • от социалните мрежи;
  • на системата за управление на съдържанието;
  • на системата за коментари.

Какво представляват „бисквитките“?
Бисквитката е файл с малък размер от букви и цифри, който бива съхранен на компютър, мобилно устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра. Бисквитката е неактивна (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

За какво служат „бисквитките“?
Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и предоставянето на съдържание спрямо специфични изисквания. Бисквитките се използват и при съставянето на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как посетителите използват уеб сайта. Това ни позволява да подобряваме и развиваме сайта.

Какви „бисквитки“ използваме?
Използваме бисквитки за потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на сесия или до затваряне на уеб браузъра. Фиксираните бисквитки остават на устройството на потребителя за периода, определен от самите бисквитки  или докато бъдат изтрити ръчно.

Как се използват бисквитките от този уеб сайт?
Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

  • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
  • Бисквитки за регистрация;
  • Бисквитки за социалните мрежи.

Съдържат ли се в „бисквитките“ лични данни?
Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани. Най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Бисквитките са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Изтриване на „бисквитки“
Приложенията за достъп до уеб сайтовете позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Информация за начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в документацията на съответното приложение (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб страниците.

Защо „бисквитките“ са важни за интернет?
Бисквитките представляват важна точка за ефективното функциониране в интернет. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване. Огромен брой съвременни сайтове ползват бисквитки, без които реално много услуги не биха работили.

Сигурност и конфиденциалност
Бисквитките не са вируси или програми! Те са файлове с обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат частично или самостоятелно изпълнени.

На практика бисквитките са почти неизбежни. Много голяма е вероятността ежедневно да посещавате десетки сайтове използващи бисквитки. Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo, CNN, BBC и много, много други.

COMMENTS