Ние сме едно голямо семейство

Ние сме едно голямо семейство

Ята птички отлитат на юг. Те летят задружно, под една команда.Как се създава колективът В Природата? - Една душа в много форми. Това е одухотворен

Ята птички отлитат на юг. Те летят задружно, под една команда.

Как се създава колективът В Природата? – Една душа в много форми. Това е одухотвореният колектив. Една Божествена идея е душата на един колектив. Колективът не е механично образуване.

Братството е жив организъм, в който ние сме клетки. Животът на Учителя тече в него и ние трябва да го опазим чист и свят, тъй както Той ни го е предал.

Има една опасност за Братството, която иде отвън. Има сили, които искат да го използват за свои цели. Учениците трябва да бъдат будни и внимателни. Будни бъдете всички! Сега е време за работа. Мислете върху всяко предложение, което дойде отвън, турете го в душата си, задръжте го дълго, опитайте го със сърцето си и с ума си, прекарайте го през Огъня на Любовта и вижте какво ще остане от него. Учителят не ни е оставил без светлина.

Най-голямата опасност, когато една идея приеме външен израз, добие форма, е, че чужди сили ще се опитат да я обсебят и да я използват за свои цели. Такова нещо не бива да се допусне. Трябва да бъдем внимателни! Спокойно посрещайте всичко. С упование и вяра гледайте на бъдещето – без страх! Ние сме служители. Делото, на което служим, е свято! Войнството на Бялото Братство е Велико и мощно. То решава Всички въпроси. То работи за повдигане на човечеството. Учителят ни призова в челния отряд. Да благодарим за това, че Господ ни е призовал да Му служим. Това са хубави, щастливи дни от живота ни, защото Той е с нас.

Ние сме едно голямо семейство в Господа. Ние живеем по цялата Земя, сред всички народи. Ние живеем във Вечността. Всички светли образи в историята на човечеството, които бележат неговия път, са членове на това Велико семейство. Псалмопевецът нарича това семейство „Дом Господен“ – „Едно желае душата ми и него винаги ще диря – да живея в Дома Господен през всичките дни на живота си!“

Външните форми, колкото и да са твърди и яки, са уязвими. Но Онзи, Невидимият, Който ги създава, е Неуязвим. Когато Той се оттегли, формите се разпадат; когато дойде, създава нови. Той се явява и изчезва, създава народи и погубва народи. Не знаеш откъде иде и къде отива. Той е Мощният и Силният. Търси Него – Невидимия, Незнайния, Вечния.

Борис Николов

22 септември 1989 г.

COMMENTS

WORDPRESS: 0