На границата между две култури

На границата между две култури

Беседа от Учителя Петър Дънов, публикувана в "Акордиране на човешката душа, том 3": Сега е преходен период, една култура преминава в друга. Сдаване на

Беседа от Учителя Петър Дънов, публикувана в „Акордиране на човешката душа, том 3“:

Сега е преходен период, една култура преминава в друга. Сдаване на царства има, вече старата култура ще отстъпи на новата. Идат изпитания, по-големи от сегашните, и може единствено да се помогне чрез вяра и молитва. Дошла е буря, не можеш да й кажеш да спре; така ще дойде известно изпитание и никой отвън не може да помогне. В Откровението пише: „Отде идат тези синове човешки?“ И казва се по-нататък: „Тези синове човешки дойдоха до голяма скръб.“ Предсказано е за Новата култура, че всеки ще бъде под смоковницата и няма да бъде устрашаван. Това ще стане, като мине старото човечество и дойде новото. Да се молят хората и да бъдат радостни, че ще мине това изпитание. Живееш в къща, която не е била построена добре и се събаря. Коя е причината? Тъй като в миналото не е била съградена, както трябва, днес рухва. Същото се отнася и за днешната култура.

Всички мисли и постъпки се връщат обратно при онези, които ги проявяват: ако един народ насилва друг, насилието ще дойде върху него. Но светът може да се победи само чрез оръжието на Любовта и ако човечеството продължи да си служи с обикновените оръжия, ще има все същите резултати като досегашните.

Хората живеят в тъмнина и нечистота и Бог праща в света светли души, за да бъдат като кандило в тъмнината и да подадат ръка. Светът е поставен на големи изпитания и го чакат също големи страдания. Трябва да се работи между всички души. За важните предстоящи събития прочетете от книгата на пророк Езекиила, глава 38-а. За съжаление всички тълкуватели разглеждат Библията много буквално и невярно. Казано е: „Който отнеме или притури на тази свещена книга, анатема.“ Във всеки човек има една свещена книга, в която Бог е писал, и който отнеме или притури в нея нещо чуждо, небожествено, прави грях, нарушава Божествения закон.

Една сестра попита: Какво ще кажете за 7-а гл. от Даниил? Там се говори, че идва един, който е подобен на Сина Человечески, и още – за светиите на Всевишния, на които ще се даде Царството, владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе.

Това са тези, които ще приемат новите идеи. Ще има преследване на светиите на Господа, на тези, които вървят по Божия път, и след това Бог ще им даде власт во веки веков.

(бел. Тео: „И даде му се (на Антихриста) да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца“ (Откровение на Йоан 13:6-8))

Задава се земетресение и ако то дойде, предполага се, че Балтийско море ще се съедини със Средиземно. При това земетресение ще стане силно спадане на почвата.

Една сестра попита: Защо ще станат тези земетресения?

Това са преобразования. Строи се един нов континент във Великия океан. За всяка нова раса трябва нов континент. Този континент ще се покрие с най-хубавите извори и ще има планински релеф. За да се издигне една планина на няколко хиляди метра височина, какъв напор ще има от известни сили? Няма ли да се отрази това в Европа и в Азия? Казва Писанието: „Земята ще се тресе като пиян човек.“

Тези, които ще наследят новия континент, ще бъдат от Шестата раса. Тогава част от бозайниците ще се въплътят като хора на Земята. Те са се спрели на едно място и пак ще започнат своето развитие. В сегашните условия маймуните, които са вегетарианци, са останали да живеят в горите и като дойде време да се въплътят като хора, ще подемат своето развитие. Тогава ще има условия да се повдигнат. Защото, ако влязат в сегашната раса, ще се научат да ядат месо, а днес те губят физически, но духовно се запазват.

Ще дойдат няколко труса, един от друг по-страшни. Всеки тогава да се моли и половин час преди земетресението да избяга вън от града. В Европа трябва да дойде известно страдание, което да застави хората да мислят. Тези неща са предвидени, предсказани от хиляди години. Земята се преустройва и затова ще дойдат страдания, които са години на изпитания. Вярващите, като видят тези работи, да знаят, че е наближил вече денят на тяхното избавление. Ако хората не могат да приемат Христа по друг начин, тогава върху тях иде наказание, което светът не е виждал. Цитирам Писанието:“Ще кажат на планините: Паднете върху нас. И на мъртвите ще кажат: Излезте вие, мъртвите, за да влезем ние, живите.“ От Слънцето се дирижира как трябва да се преустрои Земята, кое място да се издигне и кое да потъне. Чрез земетресения постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо.

Казано е в Писанието: „Гледайте греховете ви да не бъдат много големи, че да не ви избълва земята“ – това е загатване за земетресение. Цяла Европа ще се мести към Екватора и след няколко хиляди години България ще се намира там. Всичко ще се измени, човек ще се пречисти, непотребното ще си отиде и един ден, като дойдете в друго положение, кажат ли ви, че се намирате в положение или форма на сегашната, ще се докачите.

На съвременните хора казвам да не вдигат високи сгради, защото земната кора ще претърпи големи огъвания и от тези жилища нищо няма да остане. Къщите, които в бъдеще ще се строят, нека да са етаж и половина и не много масивни, защото иначе ще се разбият. Ако не се примирят народите, ще дойдат глад, студ, големи земетресения, мор и чак тогава хората ще се примирят. Ако не се примирят, ще дойдат такива страшни работи, които ще ги заставят да се примирят. Но заради избраните страданията ще се прекратят. Тези, избраните, крепят живота.

Народите сега вървят по погрешен път, като гледат един друг да се отслабват. Ако не се примирят, ще станат и големи революции. Но и след като се примирят, пак ще има революции, защото няма да има правилно управление и гладът ще се чувства.

Но има неща, които могат да се отложат. Например някакъв параход маневрира, за да обстрелва един град на 25-о число на някой си месец, но въпреки това туй може да се отмени и да кажат: „Да не обстрелваме града!“

Дали ще бъде във ваше време, то е друг въпрос, но един ден ще дойде такова земетресение, че ще се скача на един метьр нагоре. Адьт е отдолу под нас и ние сме отгоре над него. По-рано Средиземно море е било суша, която е потънала под море, а България е била море.

Казва се в Писанието: „Луната ще потъмнее“ – това означава, че кривите схващания, които са смесени в религиозните системи, ще потъмнеят. Казано е още: „Слънцето ще потъмнее“, което означава, че и държавите ще паднат. Казва се по-нататък: „и звездите ще паднат“ – значи и учените хора – авторитетите – ще паднат. Няма да има никакъв ред, хората ще се намерят в тъмнина и няма да има нещо, на което да уповават. Сега има затишие, но често, когато има затишие, то е пред буря.

Сега текат последните времена, а след това ще дойде Новото. Днес Черната ложа учи, че със сила ще се успее. Обаче такава сила какво ще донесе? Ние сме против днешния строй на престъпления. Аз съм против всички престъпления и несправедливи закони. Престъпленията не са послужили за повдигане на нито една държава; това не е държава, а насилничество.

Онези, които преустройват Земята, вече са турили в действие плана. Това, което имаше да дойде, вече почва да действа; сега е началото. Тези изпитания и събития, които идат днес, са кармата на човечеството. И който е неутрален, печели, а който се бие, да му мисли. В 1913 г. и 1919 г. Франция и Англия не изпълниха Божествения план.

Сега се намирате в края на века, а човек разбира своето щастие там, дето никога няма да го намери.

Един брат каза: В Америка някои окултисти са предсказали някои бъдещи събития.

Това, което се предсказва, се предсказва с цел, за да станат някои изменения, а това, което не се предсказва, ще стане така, както е определено. Предсказва се, за да се въздейства на хората. XX век е век на пресяване…

Войната е наказание на езичниците. Тези събития, които стават сега и които ще стават, са за наказание на езичниците, т.е. кармични последици на техните престъпления, но това ще докара пробуждане на съзнанието. По плана на Невидимия свят, когато мунициите на света се свършат, тогава ще се реализира духовното. Сега са малките страдания, а като дойде Денят Господен, всички спорове ще престанат – и научни, и философски, и религиозни; всички спорове ще се уредят. Този свят само с проповед няма да се оправи. Казва се: „Плакахме, свирехме ви и не послушахте.“ Христос казва: „Иде гневът Божи“, т.е. ликвидацията на кармата. Тогава грешните ще се преобразят, всичката им смелост ще изчезне като дим.

Какво ще стане със света, за това Бог си има план. Как светът ще се оправи, това е определено от Него. Христос посочи признаците, по които се познава кога ще бъде това – всякога, когато хората не приемат един Божествен принцип, идва голяма реакция. Но Божественият план, който съществува, нищо не е в състояние да го разруши. Сега се ражда Шестата раса и народите са възпитателни учреждения за човешките души. А умните представители на народите са осенени от съществата на Бялото Братство.

Хората не знаят, че съдбините не седят в техни ръце – само Бог може да оправи света. Страданията, които идат, ще оправят света. Бог ще оправи света, но чрез нас.

COMMENTS

WORDPRESS: 0