Методът за колективна работа „Интегрален кръг“

Методът за колективна работа „Интегрален кръг“

Кръгът е нова форма на общуване, където може да се намери решение на сложни въпроси, като се използва силата на колективния разум:Всички правила с

Кръгът е нова форма на общуване, където може да се намери решение на сложни въпроси, като се използва силата на колективния разум:

Всички правила се свеждат до три базови принципа:

⦁ Мнението на всички е много важно за мен

⦁ Моето мнение е много важно за всички

⦁ Между тях няма никакви противоречия

1. Равенство и важност.

⦁ В Кръга няма по-малко или повече важни. Всички са равни и много важни.

⦁ В обсъждането всички се стараят да бъдат равни един на друг, не обръщайки внимание на званията, длъжностите и т.н. Също така не е допустима дискриминация по пол, възраст и други признаци. Всички сядаме зад масата в кръга като чисто бели листа, няма „големи” и „малки”, тук и сега всички сме равни.

2. Само една тема. 

⦁ Заедно обсъждаме само темата, за която сме се събрали. Ние внимаваме за въпросите на водещия и не се отклоняваме встрани от въпроса и темата.Изказваме се ясно и кратко.

3. Важно е всеки да се изкаже. 

⦁ По такъв начин, всички „добавят” в общото решение. Изказвайки своята гледна точка, обединявайки я с гледната точка на останалите, всеки се обогатява и започва по-добре да слуша и разбира не само тях, но и себе си. Ако някой, който и да е, запазва мълчание, той все едно не добавя в общото блюдо необходимата съставка.

4. Важно е да слушаш и чуваш другите. 

⦁ Говорим подред, като не се прекъсваме един друг. Внимателно слушаме този, който говори в момента, опитвайки се да го усетим, разберем, да се слеем с неговото мнение. И така всеки по отношение на другия.

Смеем да твърдим, че това е може би най-важното правило на кръглата маса.

5. Отсъствие на спорове, критика и оценки. 

⦁ Никога не спорим, напълно приемаме чуждата гледна точка, колкото и абсурдна да ни се струва, и добавяме към нея своята. Няма правилни или неправилни мнения. Всички наши мнения имат право на съществуване, всичко се зачита. Не отричайки мнението на другия, а допълвайки се един друг, получаваме нов поглед върху проблемите през очите на всички.

⦁ Не се изказваме относно мнението на другите участници, или още повече, за тях самите (нито положително, нито отрицателно!), а само отговаряме на въпросите на водещия. Това правило е много важно да се спазва, защото от една страна, критичните забележки могат да наранят и отблъснат човека, решил да отвори за всички сърцето си, а от друга с похвалите си да не разделяме когото и да е от редицата на равенство между участниците. С една дума, оценките нямат място на кръглата маса, дори и вътрешните!

6. Без диалози и въпроси един към друг. 

⦁ Да, не говорим и не си задаваме въпроси един на друг. Това разрушава Кръга. Възникващата от това връзка, като че ли разсича кръга на две части. Не са препоръчителни също така и думи като «съгласен съм с…», «харесва ми това, което каза…», «подкрепям…» по отношение на другите участници. Отделяйки някого по такъв начин, нарушаваме принципа на равенство и разделяме кръга на отделни части или мини групи. Всеки участник трябва да говори без да се обръща персонално към някого, а само като към „центъра на кръга”.

7. Издигаме се над отблъскването и раздразнението. 

⦁ Трябва да се стараем да преодоляваме несъгласието си един с друг, гледайки на въпроса през очите на всички. Ако между нас възниква отблъскване, неразбиране, несъгласие, се стремим да ги преодолеем с общи усилия, да се издигнем над това, което ни разделя, към това което ни събира. Учим се да отстъпваме един на друг. Радваме се на тези моменти, като на възможност за съвместно придвижване.

8. Избягваме лозунгите и клишетата, стремим се да сме искрени. 

⦁ Необходимо е да говорим само това, което сами чувстваме или мислим, без да се позоваваме на чужди авторитетни мнения и да цитираме класици. Кръгът работи тогава, когато участниците са максимално откровени и искрени.

9. Взимаме решение колективно. 

⦁ Стараем се да приемаме решения само с единогласие, от общата точка на взаиморазбирателството и единството. Тя се ражда в края на беседата (или серията беседи), когато личното мнение на всеки се съединява в колективното мнение. Тук е много важен постулатът за непротиворечие на противоречивото. Тъй като противоречивите неща са само в нашето малко съзнание, а в природата няма нищо противоречиво, всичко интегрално се преплита и отлично се допълва едно с друго.

10. Поставяме пред себе си за цел: да оформим общо поле на съучастие, загриженост, съединение. Всеки, произнасяйки нещо, слушайки, съпреживявайки, на първо място се стреми точно към това. Приоритетът не е в това, да се сдобием с конкретен резултат от обсъждането или решение, а в обединението. Защото само от него изхождат най-добрите резултати и решения.

В основата тази методика е книгата „Круглая методика. Как сохранить драйв в тяжелые времена“ на Юлия Чемеринская и интергалното възпитание и интегралното образование на проф. Михаел Лайтман.

COMMENTS

WORDPRESS: 0