Учителя: Любовта разрешава всички противоречия

Учителя: Любовта разрешава всички противоречия

Откъс от беседата „Неизменни величини“, държана от Учителя на 05.12.1937г.:Днес всички очакват подобрение на света. И това ще дойде, но първо, човек

Откъс от беседата „Неизменни величини“, държана от Учителя на 05.12.1937г.:

Днес всички очакват подобрение на света. И това ще дойде, но първо, човек трябва да внесе подобрение в себе си, да направи реформи в своя вътрешен живот. – „Кога ще стане това?“ – Човек не трябва да изпуща нито един ден, да не внесе нещо ново в съзнанието си, колкото и да е малко то…

Ти си изпратен на Земята да работиш, а не да живееш за себе си. Ръцете, краката, очите и останалите органи имат смисъл, когато пребъдват в самия организъм и изпълняват своите функции. Някога хората на Земята са щастливи, а някога – нещастни. Ние сме дотолкова щастливи, доколкото изпълняваме волята Божия. Затова, всеки трябва да бъде готов да служи…

Причината за мъчнотиите и страданията на хората е в неизпълнението на Божията воля. Човек туря своите възгледи, своите мисли и желания, своите плодове на първо място. Щом дойде да изпълни Волята на Бога, тя остава на последен план. Сегашните хора са установени в своите възгледи, затова мъчно разбират. Аз не искам да кажа, че те не живеят добре. Този въпрос не го разглеждам. – Защото, ако кажа, че хората не живеят добре, това не е от днес. От 8,000 години те не живеят добре. Ако живееха добре, нямаше да има затвори и бесилки, лоши мисли и чувства, лоши постъпки…

Обикновено хората се оправдават за постъпките си и казват: „Ние сме големи грешници.“ Не е въпрос, дали сте големи, или малки грешници. Важно е, зародишът на греха да не е във вас. Може да имаш само една въшка в главата, но в кратко време тя се размножава извънредно много. Аз ви навеждам на тази мисъл, за да разсъждавате. Като влезе в духовния живот, човек започва да мисли криво. Той гледа на себе си като на праведник, а на другите – като на грешници. Не се заблуждавайте. И светските, и духовните хора живеят на Земята, само че условията на духовните са по-добри. Идете между светските хора, да видите как живеят те. Не зная, дали има истински праведни между духовните…

Като се храниш със Словото, ще придобиеш Любовта. И тогава, като ти се случи голямо нещастие или изпитание, не се разколебавай, но си кажи: „Не зная, защо Бог ме изпитва, но зная, че това е за добро.“

Даже и Христос дойде на Земята да разреши един важен въпрос. Защо трябваше да бъде Той разпнат? За всичко Той казваше: „Така трябва да бъде!“ Впоследствие, Христос разбра, защо трябваше да мине през тези изпитания. Като мина през изпитанията, като пострада, Христос научи много неща.

В първо време Му бяха неясни. Не мислете, че с ума си можете всичко да разрешите. Любовта се познава по това, че при всички противоречия и недоразумения между хората, никого не съди. Тя не казва, че този или онзи не е прав. Гледа на всички хора, като на удове (органи) от един общ организъм. Онези, които имат по-добро разбиране, по-малко грешат. Който има по-малко Любов, повече греши; който има повече Любов, той по-малко греши. Същото се отнася и до Мъдростта, и до Истината. Това е закон. Ако Любовта намалява, и Животът намалява; ако Любовта се увеличава, и Животът се увеличава. Любовта изключва всички противоречия. Тя е велика сила, която се справя с всичко…

Помнете: Любовта разрешава всички противоречия. Без нея животът не може да се оправи.

COMMENTS

WORDPRESS: 0