Колко струва Истината?

Колко струва Истината?

„Източните народи развиха и издигнаха мощни култури, добраха се до великото знание, но те не можаха да разберат вътрешния смисъл на знанието, затова н

„Източните народи развиха и издигнаха мощни култури, добраха се до великото знание, но те не можаха да разберат вътрешния смисъл на знанието, затова не можаха да го използват и трябваше постепенно да отстъпят мястото си на Запада.

Те бяха се добрали до окултното знание, но се възгордяха и в тях се роди егоизмът – забравиха да служат със знанието си за освобождението и издигането на човека и човечеството, което е истинското предназначение и смисъл на знанието, а се интересуваха само от личното си усъвършенстване. А това вече отбелязва един застой в тяхното развитие. Те живеят сега само с миналото, а миналото е сянката на Реалността, но не и самата Реалност.”

Учителя (из „Беседи от Учителя“, ред. Влад Пашов, т.1 – Бургас, 1995)

Като гледам какъв бизнес се е заформил с всичко духовно, от което могат да се изкарват пари от самозваните „гадатели“, „астролози“ и „учители“, разчитайки на доверчивостта и лековерието на българина, не мога да не се запитам дали не сме тръгнали и ние по пътя на индусите?

За съжаление в този път може да има всичко, но Христос го няма, Любовта я няма. Няма я и чистотата.

Има само гнусен стремеж към изгода, добре прикрит зад маската за „духовност“ и „помагане“.

Нужно ли е да давам примери? Няма да го правя. Те са навсякъде около нас. Цялата съвременна култура, цялата наша цивилизация е жестоко пропита от „свещения егоизъм“, за който ни предупреждаваше Учителя:

„И в религията, и в духовния живот има свещен егоизъм. Там казват: Да се съсредоточим в себе си. С припечеленото можем да си поживеем малко, тъй както ние разбираме охолния живот.

(„Трите живота“, ООК, 24.02.1922г.)

 

„Може някои да се обидят от това, но християнството, като колективна единица, не е приложило напълно Христовото учение. Християните казват, че не му е сега времето. А кога? „В бъдеще.“ И преди 2000 години църквата казваше, че не му е времето сега. Направиха една малка комуна, почнаха да раздават имането си, ядоха, пиха, и после казаха, че не му е времето сега. Спряха и започнаха да живеят, като вложиха свещения егоизъм, с надпис: „Любов към човечеството“, за да се прикрие този егоизъм.“

(„И Петър Го взе настрана“, НБ, 30.07.1922г.)

 

„Ако работи изключително за себе си, човек се намира в областта на свещения егоизъм, откъдето идат всички страдания и нещастия. Свещеният егоизъм не носи нищо добро за човечеството. Досега хората са работили за себе си повече, отколкото трябва. Едва сега те започват да работят за ближните си.“

(„Противоречия и възможности“, СБ, 12.08.1934г.)

 

„И след всичко това ще дойдат невежите да разправят, че Бог им говорил чрез някаква пророчица или чрез дядо им и баба им, които са заминали за онзи свят. Какво им говори Бог? – Че трябвало да се раздава жито за заминалите. Казвам: ако вашите заминали за онзи свят искат жито да ядат, положението им не е много добро. Който иска да яде жито, да дойде на този свят! Житото не може да се раздава от този свят за онзи. Света Богородица казала чрез някоя пророчица, че ако хората искат да успяват в работите си, трябвало да ѝ палят свещи и кандила. Какво пророчество е това? Света Богородица не се нуждае от вашите свещи и кандила. Това са заблуждения! Не се пророчества така. Някой измислил нещо и хората го считат за пророк. И в старо време е имало пророци, и днес има много пророци, но истинският пророк коренно се различава от лъжепророка. Питам: каква е разликата между истинския пророк и лъжепророка? Лъжепророкът е като бозаджията – той върви по улицата и вика: „Боза, боза!” Щом изпиете една чаша, той веднага казва: „Платете сега!”… Минавам покрай дюкяна на един от тия търговци и чета надпис: „Пророчески дюкян.” Казвам: в такъв дюкян не влизам! Ако пророкът става бакалин, той е лъжепророк. Търговията не е за пророка.”

(„Обич, разумност и истинолюбие“, РБ, 01.08.1931г.)

И тук е мястото да припомня един основен окултен закон, формулиран от Макс Хайндел така:

„Никой истински окултист не се хвали със своите способности, не ги излага на показ, не парадира с тях, нито пък продава окултни знания или уроци поотделно или в курс. Той никога не би се съгласил на театрални демонстрации и парадиране. Неговата работа се върши по възможно най безшумен начин, и то единствено когато трябва законно да се помогне на другите, без всякакви егоистични мисли.”

(из „Космогонията на Розенкройцерите“)

Просто го имайте предвид следващия път, когато някой ваш „брат“ или „сестра“ гледа на вас като на клиент, на когото може да пробута полуистините си. Тук включвам и лъжците, твърдящи, че Учителя говори чрез тях или че те са призвани да обновяват Учението, като в същото време и от самолет се вижда, че те самите не са приложили това, което искат вече да „подобряват“.

Включвам и астролози, духовни лечители и гледачи, които продават знанието си, твърдейки, че друг начин няма.

Но истината е съвсем друга, колкото и да ни лъжат в противното. Изказа я още Христос, когато говореше за служенето на двама господари едновременно – на Бога и на мамона. Не може така.

Има си работа за Кесаря, има и работа за Бога. Ако искаме да работим за Бога и да ни бъде заплащано от Кесаря (сиреч от бога на парите, познат още като Ариман), значи просто си имаме нов бог, с когото трябва да се съобразяваме и да почитаме подобаващо.

Ако знанието на тези хора струваше нещо, Белите Братя не са глупави – в нашите времена те имат крещяща нужда от съработници на Земята и първи биха „уредили“ нужните условия, за да може Делото Божие да успява. Говоря и от опит, визирайки братята и сестрите, които доброволно подкрепят със своя десятък* светли инициативи не по задължение, а по Любов, и виждат много бързо, че разумно даденото по Любов Бог ни го връща десетократно.

(* „Всякога помнете едно нещо: Не може да успяваш, ако не работиш. Никога не може да успяваш прогресивно, ако не жертваш една десета от онова, което печелиш, за Бога. Ще претърпиш една криза. Каквото печелиш, една десета трябва да го дадеш за Бога. Туй трябва да го имате като закон!“

(Учителя, „Три пътя“, СБ, 29.08.1932г.)

Абсолютно невъзможно е „да се минем“ и да дадем повече, отколкото (ще) получим. Всъщност е точно обратното – колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Винаги. И Учителя неведнъж е говорил за т.нар. закон на Опуленс, или Законът за Всемирното Изобилие. Законът не винаги ни овъзмездява със същото, което сме дали – може да бъде със здраве, с неочаквани позитивни преживявания и срещи, и с какво ли не още – зависи преди всичко от какво има нужда в дадения момент нашата душа.

Както ръката подава храна към устата и по този начин храни тялото, така и след това тялото храни ръката.

Същия окултен закон важи и при нас – когато човек се грижи за Цялото, и Цялото се грижи за това той да има нужните условия, за да продължи да се грижи всеотдайно. Ако това не е така, от това страда преди всичко самото Цяло, сиреч човечеството, и най-вече малката група будни хора, които ги е грижа за нашето бъдеще и за изпълнението на Волята Божия.

А Бог винаги намира начин да помогне (когато и както прецени за необходимо) чрез другите добри хора по Земята.

Друг е въпросът обаче, ако това, което даваме (като гледачите на карти или съвременните платени астролози) не струва и пукната пара. Ако не вярвате на мен, повярвайте на Учителя:

„Аз наричам вашето разбиране за Бога, ограничено разбиране. Циганите, например, нямат никакъв Господ, никаква религия, никаква наука. Те са изпъдени, пропаднали ученици от окултната Школа. Ние не се занимаваме с циганите, тях ще оставим настрана. Аз взимам думата „циганин“ като прозвище на пропаднал, на ленив, на лъжлив човек. Той гледа на хората на кафе, на карти, хвърля боб – виждал разни образи. – Никакъв образ няма! Да гледаш на кафе, това не е наука! Да врачуваш на боб, това не е наука!“

(„Правата мисъл“, СБ, 15.08.1927г.)

 

Хвърля гадателят картите, но на 100 предсказания едва 10 се сбъдват, 90 не се сбъдват. Така е и при астролозите: на 100 астрологически предсказания едва 10 се сбъдват. Има нещо криво.

Не че самата наука не е права, но ония данни, с които борави, всички трябва да се преобразят. Астрологията е цяла наука. Може да се предсказва какво има да става в живота с голяма точност, но не всеки знае… Всеки човек, който не е вещ в тези науки, ще изпадне в суеверие. Суеверието е заблуждение, незнание, невежество. За пример ти винаги искаш гадателят да ти каже нещо хубаво.“

(„Вземи детето“, НБ, 10.01.1932г.)

И никой не може да ме убеди, че астролог, който взима пари за своите „услуги“, е инспириран от Белите Братя и разполага с нещо ценно, особено като знам източниците, от които днешните популярни астролози се учат. Разбира се, че не слагам всички под общ знаменател (познавам и достойни изключения), нито говоря за конкретни хора. Не е моя работа да гледам нечии грешки, а само тенденциите, които водят човечеството в опасен път и го отдалечават от Истината.

И пиша тези редове не като някой, който отрича всичко, което не познава, а тъкмо обратното – познавам в достатъчно голяма дълбочина и картите таро, и рейки, и астрологията, и други окултни течения, които в днешната си популярна форма са много, много далеч от Любовта, Мъдростта и Истината. Потапял съм се в тях за достатъчно дълго време, изучавал съм ги доста (преди години, докато все още отчаяно търсех връзка с Небето), за да ги опозная и да мога сега да говоря адекватно върху тях. И преди всичко да знам кое влияние идва от Христос и Бялото Братство, и кое идва от Луцифер и неговите слуги сред нас.

Включително неща като регресии или събуждане на Кундалини по изкуствен път, а не чрез методите, дадени от Учителите на Бялото Братство, които обаче изискват години наред усърдна работа над себе си. За това си има причини, които подробно съм разгледал в поредицата публикации „Методи за връзка с висшите светове“. Следваме ли практики, медитации, визуализации, молитви и ритуали, дадени от съмнителни самозвани учители, можем душевно жестоко да се осакатим по начин, който за мнозина е трудно дори да си представят.

Но да се върна на темата за бизнеса с духовност – дори и някой самозван гуру да успее да излъже някого да му плати за това „знание“, наивно вярвайки, че ще получи нещо стойностно, после въпросният гуру ще има да плаща с лихвите за злоутребата с чуждото доверие. Има си вселенски закони и никой не стои над тях.

Светъл пример в това отношение е лечителят Петър Димков, който десетилетия наред лекуваше даром нуждаещите се, казвайки „За дар от Бога пари не взимам.“

Сещате се за този „дар от Бога“ той самият колко е работил и въпреки това не го оскверни с корист и бизнес от страданието на хората. И все пак живя 95 години на Земята, отдаден на служба Богу и не умря от глад, нищо че не гледаше на хората като на банкомати, които заслужават преглед след превод по банков път.

Освен това, няма нищо срамно, лошо или нечисто в това да си изкарваме прехраната със собствените си ръце (или мозък), като дори големият ап. Павел ни показа как – правейки палатки през времето, в което не проповядваше.

Но не е луд този, който яде баницата, а онзи, който му я дава.

За съжаление (или за добро, понеже така се учат много уроци), има много истина в народната поговорка: Докато има будали, ще има и тарикати.

Завършвам темата с два цитата от Учителя за злоупотребата с духовни дарби и знания. И с чистосърдечен призив да не вярвате сляпо никому, дори и на мен. Всички понякога грешим, а някои градят цяла кариера върху грешките си…

„Ако дъщерята на домакина е болна, ще туря ръката си на главата ѝ и ще я излекувам. Баща ѝ ще ми каже: „Сега ще заколя една кокошка, ще я сготвим и ще се нахраним добре“. – „Нали си вегетарианец, как ще ядеш кокошка?“ – Предпочитам да ям кокошка, отколкото да взимам пари. Има вегетарианци, които не ядат месо, а взимат пари от хората. Те са смешни със своите идеи. Ще говорят за вегетарианство!“

(„Дерзайте, Аз съм“, НБ, 13.05.1923г.)

 

„Аз не съм против проповядването с пари – всеки човек трябва да бъде възнаграден за своя труд, но казвам: Какво проповядване е това, когато парите са се загнездили в ума на някой проповедник и той говори на хората за Бога? Аз бих похвалил онзи проповедник, който проповядва за Бога от убеждение, без пари – ако пък дойдат парите и това е добре, но той не мисли за тях.“

(„Покрива и изправя“, НБ, 17.04.1932г.)

* * *

„И Исус възлезе в Иерусалим и намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали. И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури; и на гълъбопродавците рече: „Вземете това оттук и дома на Отца Ми не правете дом за търговия.

(Йоан 2:13-21)

И ще познаете Истината, и Истината ще ви направи свободни. Свободни от илюзии, от лъжи, от използвачи и егоисти. Амин.

Когато Любовта царува, смут не става.

Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава.

Когато Истината грее, плодът цъфти и зрее.

 Учителя

COMMENTS

WORDPRESS: 0