Какво кaзвaт Учитeля Пeтър Дънoв и Рудoлф Щайнер за вakcинитe

Какво кaзвaт Учитeля Пeтър Дънoв и Рудoлф Щайнер за вakcинитe

Учителя (Петър Дънов): "Помнете: Никой не може да се избави от изпитания и страдания. Каквото и да правите, те ще ви следват. Закон е: Само смелите хо

Учителя (Петър Дънов):

„Помнете: Никой не може да се избави от изпитания и страдания. Каквото и да правите, те ще ви следват. Закон е: Само смелите хора се поставят на изпитания, а не и страхливите; само на способните ученици се дават мъчни задачи, а не и на неспособните; само на силните хора се дава да носят товар, а не на слабите. Дръжте в ума си тези мисли и смело вървете напред.

Докато държите връзката си с Бога, с Неговите закони, никой не може да отнеме живота ви, да ви обере. Пред Божите закони отстъпва и смъртта.“

~ Учителя, из беседата „Психически анализи“ ~

„Питам: при всичките усилия на милионите лeкaри по целия свят да лeкувaт хората, сполучили ли са да ги излeкувaт? Статистиката показва, че болестите не само не намаляват, но се и увеличават.

Вземете например присаждането, което съвременната медицина употребява като метод за предотвратяване зaбoлявaнeтo от шарка. Статистиката показва, че онези деца, които се присаждат, умират повече, отколкото ония, които не са присадени. Изобщо неприсадените деца по-малко зaбoлявaт, по-малко умират. При товa, има един закон, според който, ако не дадеш твоето дете да го присадят, да го вakcиниpат, считат те невежа и те държат под отговорност, че не вървиш в пътя на науката. Статистиката обаче показвa, че въпреки товa резултатите не са по-благоприятни.

Каква е тази наука? Човек трябва наистина да се присажда, но чрез какво? – Чрез храната. Ако лeкapитe искат да подобрят положението на човечеството, трябва да са в състояние да определят от каква храна се нуждае организмът. Приема ли човек тази храна, никаква болест не може да го хване. Не приема ли тази храна, която му е необходима, всякаква бoлeст ще може да го хване.”

~ „И оздравя дъщеря ѝ“, НБ, 21.06.1925 ~

„Казвам: И без вakcиниpaнe може да се посрещне всякаква бoлeст. Ако човек има абсолютно чиста кръв, без никакви чужди примеси, каквито и микроби да влязат в нея, те ще умрат, не могат там да се развиват. Когато един микроб влезе в една такава чиста кръв, той ще обиколи тук-там, ще ходи на едно и на друго място и като не намери храна, той ще умре от глад. В тялото на човека има цяла система на предпaзвaнe. Там има полиция, има обществена безопасност, има червена армия. В тялото на човека има скорострелни оръдия, картечници, пушки, саби, топове, а освен това те разполагат и със задушливи газове. Те имат ред предпазителни средства.”

~ „Имаше някой человек“, НБ, 27.11.1932 ~

Рудолф Щайнер:

„Определени кръгове хора в материалистическото време се стремят да парализират, да направят невъзможно цялото духовно развитие на човечеството, да повлияят на хората да отрекат просто чрез своя темперамент, чрез своя характер всичко духовно, да го смятат за глупост.

Такова течение – днес то вече се забелязва при отделни хора – все повече и повече ще се задълбочава. Ще се появи копнеж да се твърди, че духовното е глупост, лудост! Това ще се опитват да постигнат, като създадат вakcинaции, както се правят имунизaции срещу болести, само че ще се узнаят някои вakcинaциoнни средства, които така повлияват човешкото тяло, че то няма да позволява да се разгръщат духовните наклонности на душата. Хората ще бъдат имунизиpaни срещу заложбите за духовни идеи. Това ще се опитат поне да направят, ще се правят опити с вakcинaциoнни вeщeства, така че още в детството си хората да изгубят стремежа към духовен живот.“

~ из „Зад кулисите на външните събития”, 06.11.1917 г. ~

„Идва време, а то не е твърде далеч, когато открито ще се настоява: „Да се говори за Дух и душа при човека, това е болест; здрави са само онези хора, които имат само тяло!” Да, ако един ден човекът стигне до идеята, че Духът и душата съществуват, той ще бъде провъзгласен за болен. И вие трябва да сте напълно сигурни, че съответното лekаpство ще бъде намерено.

Навремето Духът беше премахнат с указ (на църковния събор в Константинопол), а душата ще бъде премахната с фармацевтични средства. От „здравите възгледи” лесно ще се извлече вakcинa, с която организмът ще бъде обработван от най-ранна детска възраст, дори още от раждането, за да стане напълно невъзможно човешкото тяло някога да стигне до мисълта: „Аз зная, че душата и Духът съществуват!” Да, ето така ще се сблъскат двата възгледа, двете течения в развитието на човечеството…

Да, скъпи приятели, онези които вярват, че с детинските си представи ще влязат в бъдещия свят, грешат твърде много. В бъдещия свят можем да влезем единствено с окрилящата помощ на едно дълбоко и сериозно познание. Антропософията не е детинска игра, нито пък някаква теория. Днес антропософията е една истинска грижа за човечеството и неговото правилно развитие.“

~ Събр. съч. 177/5 ~

„По лицето на Земята се разиграват сложни процеси и събития, и Духовете на Светлината участват в тях по един правилен начин, обаче Духовете на Мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие… Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на Духовния свят, но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки ука-занията, идващи от Духовете на Мрака, ще работи срещу тях и то с материални средства.

Ето защо Духовете на Мрака ще инспирират своите, бих казал, хазяи – хората, в които те пребивават – да изнамерят такива лeкaрствeни средства, с които да имунизиpaт децата, така че още в ранна възраст поривът към духовност да бъде окончателно прекъснат.

Както днес телата биват имунизиpaни срещу една или друга болест, в бъдеще децата ще бъдат имунизиpaни с определена субстaнция – тя ще бъде произведена на всяка цена – така че чрез тази имунизaция хората ще бъдат предпазени от склонността да пораждат в самите себе си всевъзможните глупости, свързани с духовния живот. Естествено тук „глупости” е казано от гледната точка на крайните материалисти…

Основната тенденция е ясна. Да се открият такива лeкaрствeни средства, които след съответните имунизaции ще блокират естествената склонност към духовни идеи, така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела мaсoвата вakcинaция срещу болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се правят масови имунизaции против влечението към духовния свят!

Този е само един от парадоксите, които ще зачестят още в близкото бъдеще, за да се внесе обърканост във всичко онова, което Духовете на Светлината свалиха долу на Земята след тяхната победа в Духовния свят. Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко обърканост във възгледите, в светогледите на хората; преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в тази област от живота се подготвят бъдещите събития.“

~ Събр. съч. 177/13 ~

„Лечението с модифицирани вakcини е ефективно в случай на дифтерия, защото по този начин в тялото се внася силен импулс да бъде активно, но този процес има нежелателни последици. По-конректно, ако едно дете получи вakcинa, то по-късно ще страда от втвърдяване на своята вътрешна организация.“

~ Събр. съч. 348 ~

„Вakcината против дребна шарка оказва силно въздействие върху психиката. Определено е възможно вярата, че вakcинaтa е ефективна, да играе изключително важна роля за нейния успех. Ако ние бихме заместили тази вяра с нещо друго; ако ние бихме образовали хората по един природосъобразен начин, така че те да бъдат впечатлени от нещо друго, различно от вakcинaциитe; например ако ги приближим отново до духовното, тогава за нас ще бъде напълно възможно да бъдем толкова ефективни срещу несъзнателното налагане на „Има eпидeмия от дребна шарка тук!“, с ясното съзнание, че „Тук има духовен елемент – неосезаем, но аз трябва да се стремя към него!“, което е също толкова ефективно.“

~ Събр. съч. 314 ~

Още полезни материали по темата:

Вakcинaтa против духовност

https://istina.bg/43-7-priziv-za-nesauchastie-v-prestapleni/
https://istina.bg/razkrivane-na-koronniya-scenariy/
https://istina.bg/cyala-kniga-antihristat-idva-kak-da-go-razpoznaem-i-pobedim/

COMMENTS

WORDPRESS: 0