Учителя: Желая ви сега Христос да се роди във вас!

Учителя: Желая ви сега Христос да се роди във вас!

Откъс от беседата „Новата епоха“, държана от Учителя на Рождество Христово през 1931 г.:Ако говорим за любовта на сегашните хора, ние ще се заразим

Откъс от беседата „Новата епоха“, държана от Учителя на Рождество Христово през 1931 г.:

Ако говорим за любовта на сегашните хора, ние ще се заразим от нея. В любовта на съвременните хора има нещо болезнено. Те са внесли в нея някакъв елемент, който е я опетнил. Заради този елемент хората са изгубили доверие един към друг… За да се прояви любовта в нейното естество и за да я познаят хората, преди всичко те не трябва да имат никакъв дефект – физически или психически. Те трябва да бъдат крайно внимателни едни към други, да не накърняват чувствата си.

Като говорим за любовта, ние имаме предвид Божията Любов, а не човешката, проявена на Земята.

Хората си задават въпроса обича ли ги Бог или не. Да се задава такъв въпрос – това значи да не разбират какво нещо е Божията Любов. Казано е в Писанието: „Бог е Любов.“ Може ли да се питате обича ли ви Бог? Веднъж знаете, че Бог е Любов. Това показва, че всяка Негова проява – малка или голяма – е Любов…

Въпреки разочарованията на хората от Любовта, те пак се стремят към нея. Защо? Те съзнават, че разочарованията им се дължат на нещо неправилно в Любовта, което е вмъкнато от самите тях. Всъщност истинската Любов не води към никакви разочарования и противоречия. Една от причините за разочарованията на хората е тяхното користолюбие. Така че дойде ли до любовта, човек трябва да се освободи от всички користолюбиви мисли и чувства. Само при това положение той може да разбере Любовта и да се ползва от нея…

Добрите отношения водят човека в рая, а лошите – в ада. Мнозина се страхуват от ада, не искат да помислят за там. Чудно нещо! Христос влезе в ада, а те не искат да влязат. Адът е място, през което всеки човек трябва да мине…

Често хората не мислят дълбоко и говорят както им дойде на устата. Те казват: човек трябва да бъде добър, умен, честен и т.н. Ние казваме, че по естество човек е добър, но трябва да намери някого, с когото да си хармонира. Когато двама души, които си хармонират се съберат на едно място, те увеличават силата си. След това те трябва да намерят още двама души, с които да си хармонират. Четирите души трябва да намерят още четири, с които също така да бъдат в хармония. Осемте трябва да намерят още осем и т.н. Като се съберат няколко души, които си хармонират, те образуват едно хармонично общество от съзнателни, разумни единици. Дето е разумността, там е и добротата. Ако хората не си хармонират, те не могат да се свързват, не могат да се познаят като души. Истинското познанство подразбира връзка между души…

Какво разбирате под думите „изпълнение на волята Божия“? Да изпълни човек Волята Божия – това значи да обича всички живи същества, които Бог е създал: птици, бозайници, хора, ангели и т.н…

За да бъдат отношенията и постъпките ви такива, каквито са днес, това е резултат на работа от хиляди години насам…

Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни едни към други. Затова казвам, че отношенията на хората трябва да бъдат разумни. Когато срещнете един човек, трябва да внимавате как ще го погледнете, как ще се ръкувате, какво ще му кажете. От отношението ви към него зависи и неговото разположение или неразположение към вас.

Ако някой човек ви е приятен, срещнете се и поговорете с него; ако ви е неприятен, не се мъчете да покажете, че сте разположени към него. Това е лицемерие. По-добре е да избегнете срещата си с този човек, отколкото да лицемерите пред него…

Следователно който иска да използва разумно силите на Христа, нека се откаже от стария живот, който е внесъл раздори, недоразумения, нещастия в света. Нов живот, нова любов е нужна на човека. Новата любов носи изобилие в света. Дето има изобилие, там отсъстват всякакви раздори, недоразумения, нещастия, болести и др. Новата любов носи хармония между хората. Хармонията подразбира допълване…

Човек трябва да се стреми към Божественото, да даде ход на Божествените енергии в себе си. Какво ще каже светът за вас – това не е важно. Това не значи, че трябва да мразите и пренебрегвате света, но не трябва да се свързвате с него. Стремете се да угаждате на Бога, а не на хората. Ако можете да угодите на Бога, и на хората ще угодите. Не угодите ли на Бога, на хората никога не можете да угодите. Като угаждате на Бога,вие ще бъдете силни, здрави, разумни…

Като ученици, вие трябва да спазвате известни правила. Сутрин, като ставате от сън, първата ви работа е да се свържете с Бога, откъдето идат светли и възвишени мисли и благородни чувства. Щом мисълта и чувствата ви са възвишени, и движенията ви ще бъдат хармонични… Ако употребявате енергията си безразборно в една вътрешна борба, животът ви ще се обезсмисли. Истинският живот не седи в изразходване на енергия, но в градеж и придобивки. Истинският живот се основава на Любовта. Дето Любовта царува, там има възвишена мисъл, там има свобода. Свърже ли се веднъж с Любовта, човек трябва да пази тази връзка, да не я прекъсва. Връзката с Любовта е едно от най-благоприятните течения в природата. Тя е вълна, която повдига и облагородява човека… Христовата Любов изключва всякакво съмнение. Обичаш ли приятеля си, ще му вярваш абсолютно…

Още днес човек може да бъде добър и любещ – от него зависи. Доброто, Истината, Любовта са вложени в човека от времето на неговото създаване. Няма защо днес да става добър или любещ. Днес той трябва само да прояви това, което е вложено в него. Богатството и благата са в самия човек, а той ги търси вън от себе си. Защо? Защото не се е вглъбил в своята душа, в ума и сърцето си, там да ги намери. Докато е на Земята той очаква да намери това, което търси, на Небето някъде. Като отиде на Небето вижда, че и там го няма. Той се чуди къде е богатството му: на Земята го няма, на Небето – също. Къде е то? В самия него…

Желая ви сега Христос да се роди във вас. Това наричам Рождество Христово. Вие живеете в много важна епоха. Надали някога сте живели в по-важна епоха от сегашната. От две хиляди години насам вие не сте имали по-благоприятни условия от сегашните. Сегашната епоха носи благоприятни условия за постижения и за придобиване на блага.

COMMENTS

WORDPRESS: 0