Цяла книга: Изворът на Доброто

Цяла книга: Изворът на Доброто

Приятели, щастлив съм да ви споделя, че с общи усилия успяхме да реализираме още една светла инициатива, пряко свързана с делото на Учителя в Българи

Приятели, щастлив съм да ви споделя, че с общи усилия успяхме да реализираме още една светла инициатива, пряко свързана с делото на Учителя в България.

„Изворът на Доброто“ съдържа есенцията на Учението, завещано ни от Беинса Дуно (Петър Дънов), и според мен е една от най-ценните книги на Земята.

Можете да я изтеглите в следните формати:

PDF – https://istina.bg/Izvorat-na-Dobroto.pdf

MOBI (за четене с Kindle) – https://istina.bg/ebooks/Izvorat-na-Dobroto.mobi

EPUB (за четене с таблети, смартфони и четци за е-книги) – https://istina.bg/ebooks/Izvorat-na-Dobroto.epub

📚 Може да заявите безплатен книжен екземпляр от тук: Формуляр за заявки

Над тази ценна книга са работили двама от най-близките и верни ученици на Учителя – Боян Боев и Борис Николов. Споделям с вас техните уводни думи:

„В последните дни на 1944 година на Изгрева дойде човек. Той дотича запъхтян. Бързаше.

– Кажете на Учителя, че искам да говоря с него!

Цял живот човекът се беше колебал между Божествената Школа и света. Сега беше направил своя избор.

– Кажете на Учителя, че искам да говоря с него!

Учениците съобщиха на Учителя:

– Един човек иска да говори с Вас.

Учителя мълча дълго, после промълви:

– Кажете му, че концертът свърши.

И пак повтори тихо:

– Концертът свърши вече…

Разговорите „Изворът на Доброто“ са заключителната част на „Великият концерт“. В тях Учителя хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко, върху което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последните напътствия на учениците.

Разговорите „Изворът на Доброто“, както и цялото Слово на Учителя, отразяват съвършения свят, от който той иде, чистия и свят Живот, към който той ни води.

Този Живот иде сега за всички човеци.“

COMMENTS

WORDPRESS: 0