Чoвeшкият вид – зacтpaшeн от „нayчнo“ сaмoyбийcтвo

Чoвeшкият вид – зacтpaшeн от „нayчнo“ сaмoyбийcтвo

Това, без съмнение, е най-важната статия, която съм писал някога, защото в нея поставям на обсъждане идеята, че човекът като биологичен вид бива

Това, без съмнение, е най-важната статия, която съм писал някога, защото в нея поставям на обсъждане идеята, че човекът като биологичен вид бива унищожаван в името на науката.

Да спрем тези „учени” да разрушават нашия свят и цивилизацията ни може да се окаже най-важният ни приоритет, ако се надяваме да оцелеем.

В момента (2012г.) цялото северно полукълбо е под непосредствената заплаха от масивно ядрено облъчване от рушащия се четвърти реактор на атомната централа във Фукушима. Днес нашият свят е само „на едно земетресение разстояние” от ядрения апокалипсис и ние сме поставени в тази позиция от учени, които ни обещаваха, че атомната енергия ще бъде безопасна и евтина.

И докато живеем под непосредствена заплаха от радиологично унищожение, предизвикано от Цезий-137, друга група учени, този път генетици, застрашават бъдещето на света ни чрез самовъзпроизвеждащо се генетично замърсяване. Тези учени работят за Монсанто, Дюпон и други биотехнологични фирми, които излаган на явен риск бъдещето на живота на Земята, преследвайки своите собствени себични облаги.

Бил Гeйтc и всички останали, които промотират ГMO и позволяват разпространението им в нашия свят, са виновни за нищо по-малко от пpeстъпление срещу човека като билoгичен вид и самата Природа.

Те са заплаха за продължаването на живота на Земята и трябва да бъдат спрени.

В сферата на биологията на човека, самото ни съществувание е повсеместно застрашено от тoкcичните вaкcини.

Въвеждани винаги  в името на „науката”, тези вaкcини всъщност причиняват тежки нeвpoлoгични yвpeждaния и широко разпространяващо се бeзплoдие, компрометирайки способността на представителите на човешкия вид да се възпроизвеждат.

Глобалното осигуряване на храни е застрашено от все по-масовото измиране на медоносните пчели и се появяват все повече доказателства, че то е свързано с все по-широкото използване на химически пестициди, произвеждани от фармацевтичните компании. Тези пестициди, разбира се, винаги се въвеждат в името на „науката”! „По-добре се живее с химия”, нали помните?

Всъщност, ако погледнете честно и непредубедено какво застрашава нашата цивилизация и планетата ни днес, ще видите, че то винаги е нещо, което се прави в името на науката!

Умъртвяване чрез наука

 • Токсични пестициди, които убиват почвите и реките? „Наука!”
 • Токсични химически медикаменти, които убиват хората и замърсяват водите? „Научно!”
 • Масово отравяне на популацията с токсична комбинация от индустриални отпадни продукти, наречена „флуорид”? Всичко това се прави за „науката”!
 • Ядрени бомби, които опустошиха райони, населени с мирни граждани? „Наука!”
 • Мамографии и други медицински образни изследвания, които всъщност причиняват рак? „Научно!”
 • Химиотерапевтични отрови, „профилактични” мастектомии (отстраняване на млечна жлеза), лъчелечение на рак? Това всичко е „научно”, разбира се.
 • Масово живачно отравяне на децата чрез зъбни амалгами? Те го наричат „научно доказано зъболечение”!

Това, което става очевидно от всичко изброено е, че човешкият вид бива убиван в името на науката.

Но дори по-дълбоко от осъзнаването на този факт лежи друг – още по-важен: Голяма част от т. нар. „наука” всъщност е мошеническа наука, която е изопачена, изкривена и превърната в шарлатанство от водените от чиста алчност големи корпорации.

Истинската наука е стремеж към разбиране, а не стремеж към печалба

Истинската наука е добро нещо, тъй като се основава на стремежа към знания. Но в наши дни не се среща много истинска наука. В по-голямата си част това, което се среща е корпоративно-насочена наука, която има за цел печеленето на власт и изгоди.

В медицината, например, търсенето на нови лекарства не цели да помага на хората; то цели трупането на печалби. Но вие вече знаете това. Само най-наивните все още вярват, че големите фармацевтични компании ги е грижа за хората.

В света на ГМО не се цели „изхранването на човечеството”, както твърдят нелепо неговите корумпирани, престъпни пропагандатори; действителната цел е „власт над човечеството” и използването на храната като оръжие срещу човечеството. Този, който контролира хранителните доставки, в края на краищата контролира всичко. Монсанто цели световно господство, а не изхранването на света.

Baкcините, от своя страна, в действителност не целят предпазването от болести и подобряването на здравето на хората. Предпазването от заразни болести може лесно да бъде постигнато чрез хигиенни подобрения и осигуряване на евтин витамин D. Baкcините на практика целят две неща: 1. Контрол над населението 2. Да осигуряват още работа и клиентела на фармацевтичните компании, поради всичките увреждания, причинени от вaкcини. (Baкcините увреждат черния дроб, бъбреците, мозъка и червата, освен другите органи).

„Науката”, практикувана днес, е наука на доминирането и контрола. Тя почти никога не се провежда за благото на човечеството. Дори цялата система, уреждаща правата на собственост над интелектуални продукти, която се състои от патенти и търговски марки е устроена така, че да осигурява корпоративен монопол върху иновациите, като по този начин затваря достъпа на хората до тези иновации. Законите за интелектуалната собственост са изкривени и експлоатирани от корпоративните гиганти, за да присвоят иновационният процес и да го използват с цел смазване на конкуренцията. Всички корпорации искат глобален монопол в своя си промишлен сектор.

Университетите, които някога провеждаха изследователска работа в полза на човешкия род, сега използват парите на данъкоплатците, за да разработват патентовани химикали, които после предоставят на фармацевтичните компании (или пестицидните компании) срещу парични суми, които обогатяват университета.

В резултат на тези тенденции „науката” се е отъждествила с подла корупция, непочтеност, алчност и смърт.

„Учените” – хората, които практикуват такава наука – са инженери на cмъpтта, чиито иновации може да доставят големи краткосрочни печалби, но в края на краищата често водят до дългосрочни разрушения и смърт.

Хербицидът раундъп, например, отравя почвата и стимулира развитието на устойчиви към пестициди „суперплевели”. В областта на биологията на човека се наблюдават същите смърт и разруха като последица от широко разпространената употреба на антибиотици и породения от това тревожен ръст в разпространението на MRSA (резистентен на метицилин Staphylococcus aureus) и други „супермикроби”.

Подобни „научни” иновации са били, разбира се, разработени от добронамерени хора, които не са искали да причинят повсеместно унищожаване на земеделски култури или резистентни на антибиотици стафилококови инфекции, но които с действията си са станали експерти в постилането на пътя към ада с добри намерения.

Науката ни yбива. Като биологичен вид ние се самоубиваме, позволявайки на науката да доминира нашата медицина, земеделие и военна промишленост. Доколкото позволяваме на учените да развързват своите опасни експерименти и да ги пускат на свобода без легитимно тестване (например, вaкcините срещу гpип никога не са научно тествани за дългосрочна безопасност), дотолкова ние само ускоряваме изкопаването на собствения си гроб. Ако не се научим да ограничаваме слепите амбиции на арогантните учени, които лесно се блазнят от шанса да хвърлят заровете в тяхната „Игра на Господ”, сляпото следване на науката без мъдрост само ще доведе до тоталното ни унищожение.

Защото следващото, което може да очакваме е надигането на пpoпагандата за създаването на роботи в името на науката – нова раса машини-терминатори, способни безмозъчно да отприщват бомби и куршуми срещу гражданите. Такива роботи ще бъдат създадени в името на „науката”, разбира се, с всички предсказуеми, движени от чисто его фантазии на техните създатели, които с целия си висш интелект са пропуснали да се поучат от историята.

Дори ако роботите не ни довършат, нaнoтeхнoлогията ще доведе до нашата гибел. Учените вече провеждат опасни експерименти в тази област и ако само един такъв експеримент даде като резултат самовъзпроизвеждащи се нанотехнологични „екофаги”, целият ни свят може да бъде неизбежно погълнат от самовъзпроизвеждащи се микроскопични машини, в сравнение с които проблемът ГМО би изглеждал безобиден.

Ако искаме да оцелеем, ние трябва да ограничим науката чрез Принципа на Предпазливостта.

Ако искаме да надживеем безкрайната алчност, арогантност и амбиция на днешните учени – които в действията си приличат повече на малки деца с минохвъргачки в ръце, отколкото на зрели, възрастни индивиди – ние трябва да наложим в науката Принципа на Предпазливостта.

Принципът на Предпазливостта означава, че когато експериментираме с природата, ние трябва задължително да се ръководим от безопасността, а не от печалбата. На практика това значи, че не бива никога да задействаме самовъзпроизвеждащи се гeнeтични пpoгрaми (ГМО) на открито и да допускаме експерименталните семена да се разпространяват от вятъра по целия континент.

Не трябва да строим радиоактивни ядрени електроцентрали, които се нуждаят от електричество, за да бъдат задействани специални помпи, предотвратяващи ядрен разпад.

Не трябва да разпръскваме синтетични вещества по почвите и земеделските култури по цял свят, за да убиваме вредителите и насекомите, без да знаем дългосрочните последствия на въвеждането на подобни невротоксини в екосистемата.

Принципът на Предпазливостта признава, че човешката цивилизация е крехка и че научните експерименти могат да излязат от контрол по начини, които просто не могат да бъдат предвидени дори и от най-брилянтните и добронамерени човешки умове.

Технология без Мъдрост е самоубийство.

В името на науката човечеството е изобретило забележителни технологии. Но като биологичен вид, човекът действа като невръстно дете от гледна точка на мъдрост и зрелост. Ние сме по-лоши от деца с миномети – ние сме деца с ядрени оръжия!

Водещите научни работници в една корпорация или работещи за правителството са етично недоразвити, на тях им липсва мъдрост и прозорливост. Те може да са гении в своята тясна област, но им липсва разбиране за важността на предпазните мерки при прилагане на научните открития в реалния свят. Дори сега учени, работещи с големия адронен колайдер край Женева си играят на Господ с Вселената, опитвайки се да открият това, което нелепо наричат нови „частици”, макар че тези „частици” дори въобще не са частици.

В търсенето на това, което наричат „научно познание“, тези учени играят опасна игра с нашия свят, заигравайки се с много малкия, но катастрофално фатален риск техният експеримент да създаде черна дупка, която може да погълне планетата. Звучи ви като научна фантастика? Повечето конвенционални учени отхвърлят такива идеи като чист нонсенс. Но техни колеги ни убеждаваха, че ядрената енергия е безопасна, че вaкcините са безопасни и т.н. Ако има нещо, което научно да дефинираме като истина в нашия свят днес, то е, че учените преценяват погрешно безопасността на своите експерименти, често по начин, които причинява мащабни вреди, смърт и разруха за невинните хора край тях.

Днешните учени са заплаха за нашия свят, ако трябва да го кажа с други думи. И те трябва да бъдат незабавно поставени под контрол, преди напълно да разрушат условията на нашата планета, които правят живота възможен.

Историята ни е научила, че учените не са особено добри в предвиждането на дългосрочните последици от действията си. Природата на вселената е много по-сложна, отколкото дори най-брилянтният учен може да си представи и когато учените започнат да си играят на Господ с Природата, може да се случат и се случват неочаквани неща. Говори се, че Мърфи е бил оптимист. Нещата не само се объркват, когато може да се объркат, но те ще се объркат по катастрофален начин, който просто не може да бъде предвиден…

Ако този каубойски подход на науката, подход на принципа „всичко е позволено”, не бъде поставен под контрол от чувството за самосъхранение, човешката раса ще остане в смъртен риск да стане жертва на нехайството на добронамерената наука с непредвидените ефекти от нейните действия.

Източник: Майк Адамс, Natural News

Превод: ХомеоХелп

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Проблемът не е в науката, а в социалната система КАПИТЛИЗЪМ (казано от глобално ниво). На суперглобално ниво нещата са се объркали (неосъществен план за развитието) и в момента е в ход закриването на наследената от нас европейска цивилизация, която е станала почти глобална. Изходът за всеки от нас е различен и зависи от ролята която човек сам или под нечие влияние избере.

 • comment-avatar

  Преди време един приятел ми беше казал, че от еврофондовете давали много пари за обработка на земята и това било хубаво нещо, така помагали на България…

  Но се замислих, разрових се в нета и открих, че те имат стриктни изисквания, едно от които е земята да бъде обработена с определени препарати. Проблема е там, че веднъж обработена(отровена) с тези препарати, тя не дава възможност на естествените култури да растат и по този начин принуждава бъдещите земеделци да купуват ГМО семена и култури, защото само те оцеляват в натровената вече почва… и „растат повече“ и „по-добре“ от другите.

  Относно този цитат „надигането на пропагандата за създаването на роботи“, за съжаление вече има такива роботи… това видео не е компютърна анимация, а реален робот с изкуствен интелект:

  https://www.youtube.com/watch?v=LikxFZZO2sk

  Тази фирма беше собственост на Google, които продадоха част от дяла си за да избегнат негативно отношение. Представете си как излиза нов закон за вечерен час в 21:00, с натискането на бутона „Enter“ в контролния пункт закона е вече в сила, и този робот ви спира на улицата да ви провери личната карта и да ви изпрати до вкъщи… а ако откажете идват още 30 такива… докато властимащите злоупотребяват с властта си, такива „науки“ не биха ни били полезни.