Въпроси и отговори

Задочно обръщение и въпроси към Министъра на здравеопазването

Задочно обръщение и въпроси към Министъра на здравеопазването

Неуважаеми господин Кацаров! Започвам обръщението си към вас в качеството ви на министър на здравеопазването с цитат от едно ваше изказване  ...
1 / 1 Публикации