44. Създаване на братски общности

"А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ." (Деяния на апостолите 2:44-47)

Eдна интересна алтернатива

Eдна интересна алтернатива

За хората, които имат стремеж към един вълнуващ живот, близо до Природата и сред благи хора, прекрасна възможност предоставят приятелите от екоселище ...
Ехо от Свирчовица

Ехо от Свирчовица

Свирчовица е местност в землището на Русе, в източна посока, чието начало е Хаджи-Геновата чешма. Сега чешма там няма, но съществува белокаменна бесед ...
Братски общности по времето на Учителя

Братски общности по времето на Учителя

Няма нищо по-приятно от това да влезнеш в допир с човек, умът на когото е свободен от заблудите, от омразата, от насилието. Само хора, интелигентни и ...
Историята на една братска задруга

Историята на една братска задруга

Много са земеделските задруги в България след Първата световна война, образувани на принципа „комуна“, т.е. комунален начин на организиране на обществ ...
Богомилството като един висш социален порядък

Богомилството като един висш социален порядък

Източникът на следващите редове е най-достоверният според мен - книгата на Влад Пашов „Богомилството - Път на съвършените“:Критиците на богомилите ...
Братството на есеите

Братството на есеите

Плиний, говорейки за общината на есеите, ги нарича „чудо на света" и твърди, че това е едно племе, което продължава своето съществуване в течение на х ...
Алтернативи на живота в Системата

Алтернативи на живота в Системата

Учителя: "Идеята за частна собственост задушава човека. Идеята да бъдеш пръв в света, да бъдеш най-силен, най-учен, също задушава и е подобна на идеят ...
7 / 7 Публикации