Размисли и идеи за решения

1 3 4 547 / 47 Публикации
Братството на есеите

Братството на есеите

Плиний, говорейки за общината на есеите, ги нарича „чудо на света" и твърди, че това е едно племе, което продължава своето съществуване в течение на х ...
Алтернативи на живота в Системата

Алтернативи на живота в Системата

Учителя: "Идеята за частна собственост задушава човека. Идеята да бъдеш пръв в света, да бъдеш най-силен, най-учен, също задушава и е подобна на идеят ...
Силата на мисълта и на словото

Силата на мисълта и на словото

„Не яж хляба на онзи, който има лошо око, нито желай вкусните му ястия, защото както мъдрува в душата си, такъв е той." Притчи Соломонови 23:6,7 ...
Споделяне на благата, вместо продажба

Споделяне на благата, вместо продажба

"Който дава на сиромасите няма да осиромашее." Притчи Соломонови 28:27  Единственият път пред човечеството е да се върне към идеята за брат ...
Разобличаване на заблудите, които се ширят масово сред нашите братя и сестри

Разобличаване на заблудите, които се ширят масово сред нашите братя и сестри

Учителя: „От препирания, каквито и да са те, отбягвайте... Но, разбира се, гдето е необходимо, особено за Истината, ще влезете в дискусия..."   ...
Разпространяване на Истината

Разпространяване на Истината

"Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил." Мат 10:40Учителя: "Когато правите добро, бъдете внимател ...
Седмият ден

Седмият ден

Скъпи читателю,Изнесеното дотук знание беше предназначено за всеки, който търси и има желание да научи повече за житейските мистерии относно земно ...
1 3 4 547 / 47 Публикации