Размисли и идеи за решения

1 2 3 4 5 20 / 47 Публикации
Важността на това поръчение

Важността на това поръчение

Преди почти един век Учителя възложи на българите тази задача, от чието разрешение до известна степен зависи бъдещето на народа ни.Слава Богу вече ...
Безплатният хляб – цитати от Учителя

Безплатният хляб – цитати от Учителя

"Сега и вестниците бръмчат, пишат, че цената на хляба се повишила. Трябва ли хлябът да се продава? Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го п ...
Какво можем да направим?

Какво можем да направим?

Първо, да "бием камбаната" пред колкото се може повече хора, за да се подготвят за този недалечен момент.Второ, да купуваме, печатаме, четем и раз ...
Голямата опасност пред книгите

Голямата опасност пред книгите

"Голям глад ще има за Словото. За един лист ще има спорове кой да го има. Затова пазете всичко добре.“ Учителя  „Един брат попита: Учителю, ...
Благотворното въздействие на Паневритмията върху децата

Благотворното въздействие на Паневритмията върху децата

Боян Боев пише в „Учителя за образованието“:„Прогимназиалната учителка Н. разказва: „В училището прилагам песните на Учителя, упражнението с гама ...
Обучение и възпитание по метода на Монтесори

Обучение и възпитание по метода на Монтесори

„Ние открихме, че образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придо ...
Валдорфската педагогика

Валдорфската педагогика

"Идеално място за подобно училище би била малка биодинамична ферма с класни стаи за уроци и собствена кухня. Разбира се, идеалното място не означава е ...
Педагогически съвети от Рудолф Щайнер

Педагогически съвети от Рудолф Щайнер

„Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода.” „Ако до момента на раждането животът на ма ...
Педагогически съвети от Учителя

Педагогически съвети от Учителя

„Майките учат децата си да се молят на Господа. Не е лошо това, но те трябва да учат децата си да изпълняват Божията Воля, а не само да се молят."...
Нуждата от нови разбирания за същността на образованието

Нуждата от нови разбирания за същността на образованието

Учителя:„Има два пътя, по които туй учение може да се реализира. Единият е пътят чрез възпитанието в училището, а другият път – чрез майките.“ ...
1 2 3 4 5 20 / 47 Публикации