46. Новото земеделие

"И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло.“ (Матей 26:26)

Съхранение на стари сортове семена

Съхранение на стари сортове семена

 Предполагам всеки, запознат с плановете на Монсанто за световен контрол, вече е достигнал до решението - да запазим семена от възможно най-богато био ...
Алелопатия

Алелопатия

Алелопатията е биологичен феномен, при който даден организъм произвежда един или повече биохимикали, които влияят на растежа, оцеляването и/или възпро ...
Една тема за бъдещо проучване

Една тема за бъдещо проучване

Бих искал да разгледам накратко един въпрос, който според мен неоснователно се представя като „лесно решение“ и бързо печели последователи заради това ...
Пермакултура

Пермакултура

Думата „Пермакултура“ произлиза от английското „permaculture“ (permanent agriculture, сиреч вечно/устойчиво земеделие) и представя приложна наука за д ...
Биодинамичното земеделие

Биодинамичното земеделие

Рудолф Щайнер: „Човечеството няма друг избор, освен или отново да научи нещо от най-разнообразните области на природното творение, от цялото мирозда ...
Методи от Учителя

Методи от Учителя

Учителя:„Тайната на градинарството се крие в изкуството да събудиш желанието в растението.“ „Само онзи може да изкара чисто и здравос ...
Значението на собствено-произведената храна

Значението на собствено-произведената храна

Учителя: „Всеки човек трябва да има поне една малка нива, която сам да обработва и засява.“ „Ако житото е отгледано с песни, с радост и любов ...
7 / 7 Публикации