47. Алтернативи на опороченото образование

"И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тогова, Който Ме е пратил." "(Марко 9:36,37)

Благотворното въздействие на Паневритмията върху децата

Благотворното въздействие на Паневритмията върху децата

Боян Боев пише в „Учителя за образованието“:„Прогимназиалната учителка Н. разказва: „В училището прилагам песните на Учителя, упражнението с гама ...
Обучение и възпитание по метода на Монтесори

Обучение и възпитание по метода на Монтесори

„Ние открихме, че образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придо ...
Валдорфската педагогика

Валдорфската педагогика

"Идеално място за подобно училище би била малка биодинамична ферма с класни стаи за уроци и собствена кухня. Разбира се, идеалното място не означава е ...
Педагогически съвети от Рудолф Щайнер

Педагогически съвети от Рудолф Щайнер

„Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода.” „Ако до момента на раждането животът на ма ...
Педагогически съвети от Учителя

Педагогически съвети от Учителя

„Майките учат децата си да се молят на Господа. Не е лошо това, но те трябва да учат децата си да изпълняват Божията Воля, а не само да се молят."...
Нуждата от нови разбирания за същността на образованието

Нуждата от нови разбирания за същността на образованието

Учителя:„Има два пътя, по които туй учение може да се реализира. Единият е пътят чрез възпитанието в училището, а другият път – чрез майките.“ ...
Пренаталното възпитание и ролята на родителите

Пренаталното възпитание и ролята на родителите

Учителя: "Родителите нито създават, нито притежават децата - те са само едни проводници, канали, чрез които трябва да се роди една душа. Те само му д ...
7 / 7 Публикации