Размисли и идеи за решения

1 2 3 5 10 / 49 Публикации
Прилагане на Христовото учение

Прилагане на Христовото учение

„И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.Блажени плачещите, защото те ще ...
Смелост

Смелост

„Нечестивецът бяга без да го гонят; а праведникът е смел като лъв.“ Притчи 28:1 Има двете основни причини за страха у хората.Първата ...
Търпение

Търпение

Учителя:"Какво е търпението? Неволята ли? Не, търпението е смелост и решителност, владение на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за т ...
Честност

Честност

Учителя:„Ужасно нещо е, когато човек започне да лъже. Всички негови чувства и способности започват да се атрофират, брадата му ляга назад, носът м ...
Трудолюбие

Трудолюбие

Учителя:„Четвъртият порок, който унищожава виделината, е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд – това се отнася до гражданите ...
Милосърдие

Милосърдие

Учителя:„Човек е дошъл на Земята, за да научи Закона на милосърдието.“ „Милосърдието има отношение към Закона на служенето.“&nbsp ...
Смирение

Смирение

Учителя: „Гневът е енергия, неизползвана в добро направление – след гняв у човека настъпва отслабване, демагнетизиране.“ „Първото важно ...
Въздържание

Въздържание

"Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, ...
Присъединете се към нас

Присъединете се към нас

"Някой казва: за да се направи добро в този свят, се изискват големи усилия. Не, да се направи добро, това не е мъчна работа. Ако аз имам 100 зрънца, ...
Да превърнем България в Райска градина

Да превърнем България в Райска градина

"Има един важен стопански въпрос: трябва ли да се вземе почин (инициатива), щото всички хълмове около селата да се залесят с плодни дървета? Да не о ...
1 2 3 5 10 / 49 Публикации