36. Пророчества от Учителя

„Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне." (Матей 5:18)

Учителя за бъдещето на света

Учителя за бъдещето на света

„Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на земята – кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не ...
Учителя за славянството

Учителя за славянството

„Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на Земята." „Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Аз ...
Учителя за бъдещето на България

Учителя за бъдещето на България

"Какво ще стане с България? Тя е посята и ще трябва да поникне – да пострада... Какво ще стане с Румъния? Каквото става с някой разбойник, когато го п ...
Учителя за Третата световна война

Учителя за Третата световна война

"Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да стане това, ние трябва да бъдем готови, защото едно време Христос дойде между евреите, но като не бяха ...
Учителя за предстоящите катаклизми

Учителя за предстоящите катаклизми

„Писанието казва: Още веднаж Господ ще разтърси Земята и всяка жива твар ще познае, че има правда в света; всяка жива твар ще познае, че има Мъдрост в ...
Учителя за трудностите пред човечеството

Учителя за трудностите пред човечеството

"За съвременните хора идва такова изпитание, че ако бихме им съобщили какво има да става, на всички тези хора косите ще побелеят от страх за 24 часа. ...
Учителя за края на тъмната епоха

Учителя за края на тъмната епоха

В този раздел ще бъдат представени множество пророчества, отнасящи се до събития, на които сами ще станем свидетели. Те не са били дадени от Божите пр ...
7 / 7 Публикации