42. Ново Небе и Нова Земя

"И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше. Тогава аз, Йоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях - техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни оплакване, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина." (Откровение на Йоан 21:1-4)

Слава Севрюкова за Шестата раса

Слава Севрюкова за Шестата раса

„Предстои оформяне на разширено космическо съзнание. Предпочитам да преценям хората не толкова по външен вид, колкото по душите им, макар лицето и тял ...
Слава Севрюкова за по-далечното бъдеще

Слава Севрюкова за по-далечното бъдеще

"В края на четвъртия цикъл, след 2800 до към 3000-та година, хората ще обогатяват знания по всички въпроси от каналите, трасиращи Космоса. Това неимов ...
Слава Севрюкова за близкото бъдеще

Слава Севрюкова за близкото бъдеще

"Отшумят ли бедствията, задава се бленувана от хилядолетия дивна хармония между людете. След природните изпитания се задава ера на Духовността. Но дот ...
Пророчества от Ванга за бъдещето

Пророчества от Ванга за бъдещето

„Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си ...
Учителя за Шестата Раса

Учителя за Шестата Раса

"В Шестата раса ще има подем на еволюцията. Сега хората вървят по пътя на израждането, докато Шестата раса ще даде подтик и расите под нея ще се ползв ...
Учителя за бъдещето

Учителя за бъдещето

„Тъмните сили са вече победени в Астралния свят; сега тук се води борбата, за да бъдат победени. Когато победят Светлите сили на Земята, ще дойде Ново ...
6 / 6 Публикации