Предговор

Притча за мисията на нашите души

Притча за мисията на нашите души

„А когато се събра много народ, и жителите от всички градове се стичаха при Него, Той почна да говори с притча...“ Лука 8:4 Имало едно време едно царс ...
Що е Истина?

Що е Истина?

„А Пилат Му рече: и тъй, Цар ли си Ти? Исус отговори: ти право казваш, че съм Цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствува ...
Няколко думи към разумния

Няколко думи към разумния

"И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром." Откровение на Йоан 22:17  За кого е тази книга?Тя е з ...
Драги читателю …

Драги читателю …

Гласът в пустинята говори, ... но има ли тук кой да чува? Открива той пред нас простори, в които Любовта царува.   Най-сетне Слънцето изгрява, п ...
4 / 4 Публикации