29. Властващият материализъм и опорочените ценности

“А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом; ала не веднага ще бъде краят. Тогава им рече: ще въстане народ против народ, и царство против царство; на места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето... Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преядане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно; защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице; и тъй, бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.” (Лука 21:9-11, 34-36)

Учителя за съвременната епоха

Учителя за съвременната епоха

Когато Учителя е изрекъл следните думи и е описал страшните последици от живота в Америка преди около век, това е било нещо чудно за българите. Днес о ...
Превръщането на хората в програмирани роботи

Превръщането на хората в програмирани роботи

"Куклите са автомати. Такива автомати са и много от хората, които аз наричам хора-автомати. Когато говоря за човека, аз разбирам това същество, в коет ...
Материалистичната наука

Материалистичната наука

Учителя:"Съвременната официална наука се е продала като някоя жена и вече не работи за доброто на човечеството, а за неговото разрушение.""Ням ...
Властващият материализъм

Властващият материализъм

"И както вървяха, Той влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Исуса и ...
Култът към греха

Култът към греха

"Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото ...
Съвременните Содом и Гомор

Съвременните Содом и Гомор

"И рече Господ: голям е викът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък; ще сляза и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е викът против ...
Парадоксът на нашето време

Парадоксът на нашето време

"Парадоксът на нашето време е, че имаме по-високи сгради, но по-ниска търпимост, по-широки магистрали, но по-тесни възгледи. Харчим повече, но имаме п ...
7 / 7 Публикации