35. Очакваното въплъщение на Антихриста

"И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо." (Йоан 14:29,30)

Новият Световен Ред – обобщение

Новият Световен Ред – обобщение

Навлизаме в много опасен отрязък от време. Днес могат да ви нарочат за „потенциален терорист“ само защото имате определен религиозен или политически в ...
Едно интересно предположение

Едно интересно предположение

"Най-важното нещо е човекът да не пропусне, спейки, идването на Ариман. Когато стане въплъщението на Ариман в западния свят, в местния регистър ще вид ...
Знаменията на Ариман

Знаменията на Ариман

"И  вършеше  големи  знамения, до  там  щото  да направи и огън да слиза  от  небето  на  земята   пред   човеците. И  мамеше  живеещите  на земята чр ...
Белегът на Звяра

Белегът на Звяра

“И принуждаваше всички, малки и  големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата им или на челата им; за да не може ...
Защо Ариман идва и какво се очаква днес от нас?

Защо Ариман идва и какво се очаква днес от нас?

„Овцата, като види вълка, тропа с крак: иска да му каже: „Трябва да се махнеш от тук; не знаеш ли, че аз паса?“ Но той се хвърля и я изяжда. Толкоз е ...
Рудолф Щайнер за пришествието на Ариман

Рудолф Щайнер за пришествието на Ариман

Тази публикация представя някои от най-важните указания за работата ни в този живот, оповестени от Бялото Братство чрез Рудолф Щайнер. Без тяхното пра ...
Пришествието на Антихриста в Библията

Пришествието на Антихриста в Библията

"Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, ...
7 / 7 Публикации