5. Законът за Кармата

"Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит." (Откровение на Йоан 13:10)

Опасността пред неразбиращия Закона за Кармата

Опасността пред неразбиращия Закона за Кармата

"Вашите отношения към другите трябва да се изяснят. Когато видите, че някой страда, вие обикновено казвате: „Кармата му е такава.“ Да, може кармата му ...
Положителна и отрицателна карма

Положителна и отрицателна карма

"Бог е предвидил всичко добро за тези, които вършат добро; а тези, които не действат добре, ги чака зло. И едните, и другите ще носят последствията на ...
Колективна Карма

Колективна Карма

"Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е време за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще въздам на всички според деянията им.“ З ...
Методи за ликвидиране на кармични задължения

Методи за ликвидиране на кармични задължения

Учителя:"Човек в един миг може да ликвидира със своята лоша карма само чрез закона на Любовта. Ако човек живее в безлюбието, той ще се ражда и ...
Кармични връзки между душите

Кармични връзки между душите

Рудолф Щайнер:"Чрез това, че често сме се прераждали в света, ние постепенно сме стигнали до такива отношения, че по правило не срещаме човек, с к ...
Законът за Кармата според Библията

Законът за Кармата според Библията

"Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, ...
Основни характеристики на Кармата

Основни характеристики на Кармата

Учителя: "Ако във времето на Христа казваха, че времето, денят Господен е близо, ние можем да кажем, че ние сме на този Божествен праг, на този Божес ...
7 / 7 Публикации