2. Същност на Човека

"Има тела небесни и тела земни, ала един е блясъкът на небесните, а друг на земните." (1 Кор 15:40)

Живот след смъртта на физическото тяло

Живот след смъртта на физическото тяло

“И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.” Еклесиаст 12:7  “От всички сили на душат ...
Какво представлява сънят

Какво представлява сънят

Учителя:"Вечер, кaтo спите, вие oтивaтe на аудиенция при разумните същества в невидимия свят, да дaдeтe отчет кaквo сте свършили през деня и да ви ...
Фините тела на човека

Фините тела на човека

Учителя:“Физическото тяло на човека се разрушава след смъртта - това е така. Затова, което се разрушава и изчезва, не може да е истинско жилище на ...
Човешкият дух

Човешкият дух

Учителя:“Душата още не е завършила своето развитие, тя ще мине през още милиони форми. Когато завърши своето развитие, тя ще се слее с духа и тога ...
Човешката душа

Човешката душа

Учителя:“Душата излиза от своя Първоизточник като Божествен лъч и влиза в необятната Вселена, за да извърши работата, която й предстои.“  ...
Човешкото тяло

Човешкото тяло

Учителя:„Тялото представлява една Божествена дреха, която постоянно се подновява. На всеки седем години тялото се изменя. Благодарение на тази пос ...
Защо идваме на Земята

Защо идваме на Земята

Учителя:"Всички трябва да знаете, че Земята е място за учене, за правене на опити. Земята е училище, в което има ученици, но не и учени хора. Тя е ...
7 / 7 Публикации