6. Нашият временен дом - Земята

"Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?“ (Йоан 3:12)

Законите на Природата

Законите на Природата

"Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от Природата." Едгар Кейси  Учителя:„Когато изучаваме живата природа, трябва да я ...
Слънцето, Луната и планетите

Слънцето, Луната и планетите

Учителя:"Съвременните хора не подозират, че всичко е определено на човека – кога ще се роди, от какви родители, с какви дарби и способности ще ...
Влияние на планините

Влияние на планините

Учителя:„Всяко изкачване по планините дава вътрешен импулс на човека. На големи височини Черната ложа е безсилна.“ „Планинските върхо ...
Човешкото царство

Човешкото царство

Учителя:„В Животинското царство всички са наредени по силата си, защото този, който има сила, има право. В Човешкото царство този, който има по-си ...
Животинското царство

Животинското царство

„Защото съдбата на синовете човешки и съдбата на животните е съдба една: както умират едните, тъй умират и другите, и едно е диханието у всички, и чов ...
Растителното царство

Растителното царство

Учителя: „Дърветата – това са деца на ангелите. Сега ви говоря на окултен език. А животните – това са деца на архангелите. Та техните деца – растения ...
Минералното царство

Минералното царство

Учителя: „Според окултистите, животът започва от най-ниската си точка, тази на минералите, преминава през растенията и животните, и стига до човека. ...
7 / 7 Публикации