3. Духовното ръководство на човечеството

"Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Небесно, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и като слушат, да не разбират." (Лука 8:10)

Инволюция и Еволюция

Инволюция и Еволюция

Учителя: “Инволюцията е слизане от Бога към материята, а еволюцията е възкачване от материята към Бога. В Откровението Бог казва: „Аз съм алфа и омег ...
Всемирното Бяло Братство

Всемирното Бяло Братство

Учителя:"Ако досега животът е вървял добре, то е благодарение на невидимия свят, който работи над нас. То е благодарение на онези разумни същества ...
“И Светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе.“ (Йоан 1:5)

“И Светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе.“ (Йоан 1:5)

"Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата ...
Всемирното Черно Братство

Всемирното Черно Братство

"Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, от ...
Невидимите светове

Невидимите светове

Учителя:"Извън физическия свят има друг разумен свят, който взима участие във всичко, което хората вършат. Та понякога вие се обезсърчавате, като ...
Връзката между хора и ангели

Връзката между хора и ангели

Учителя: "Светлината, която ни се изпраща отгоре, мислите, които възприемаме от невидимия свят и желанията, които имаме в себе си днес, всичко това с ...
Небесните пратеници сред нас

Небесните пратеници сред нас

Учителя:"Христос дойде на земята, за да помогне на ангелите, които бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отказаха да помогнат ...
7 / 7 Публикации