27. Пренасяне на практики от миналото или бъдещето в настоящето

„Злото се явява при случаите, когато човек се натъкне на някои свои идеи от преди хиляди години. В миналото тези идеи са били добри, но при сегашното развитие на човечеството те носят зло в себе си. Следователно, злото в съвременния живот не е нищо друго, освен идеите на миналото, които са отживели времето си. Така че, злото представя отживели идеи, несполучливи опити на миналото. Днес всичко това трябва да се отбягва. Хората са опитвали тези идеи на миналото, няма защо и днес да се повтарят. Доброто представя нови, Божествени идеи, които дават нова насока за реализиране на човешките желания. Чрез доброто човек отправя своите сили към Божествения свят. И когато ви запитат защо човек не трябва да бъде лош, ще кажете: Човек не трябва да бъде лош, за да не повтаря своето минало. Защо трябва да бъде добър? - За да постигне целта на своя живот, да влезе във Великия свят на Битието. Значи, злото е изминатия път, по който човек не трябва да се връща. Доброто е пътя, по който човек вече върви, за да реализира своите желания по нов, Божествен начин и да разбере смисъла на живота. Ще облека идеята си със следния пример: Представете си, че сте живели известно време на северния полюс. След това с движението на Земята се движите и вие и дохождате до екватора. Времето, което сте употребили докато стигнете до екватора, се равнява приблизително на 25 хиляди години. Какво ще стане с вас, ако се върнете отново на северния полюс? - Вие непременно ще умрете. Значи връщането в миналото не е нищо друго, освен връщане към северния полюс. В този смисъл злото представя ледена епоха, леден период, който носи смърт за човечеството. Едно време там е имало условия за живот, но днес тези условия не съществуват. Ако някой попадне при тия условия днес, непременно го очаква смърт. Това е връщане назад. Да се върнеш назад, това е смърт; да вървиш напред, това е живот. Ето защо днес никой не може и не трябва да се връща по пътя, по който някога е вървял, защото там вече условията на живота са се изменили." (Учителя)

Пренасяне на форми от бъдещето в настоящето

Пренасяне на форми от бъдещето в настоящето

"Това дърво, от което беше забранено на Адам и Ева да ядат, беше за боговете, за тези, които са достигнали до онази безпределна Мъдрост. Те имаха прав ...
Аскетизъм

Аскетизъм

Преди да споделя мнението на езотеричното християнство по този въпрос, бих искал да уточня значението на думата аскетизъм, а именно: начин на живот, х ...
Родството по кръв

Родството по кръв

"И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят ...
Езическите обичаи

Езическите обичаи

„Но Исус му каза: никой, който е сложил ръката си върху ралото и гледа назад, не е годен за царството Божие.“ Лука 9:62  „В Стария Завет хо ...
Алкохолът

Алкохолът

По аналогичен начин на месоядството, и виното е играло положителна роля в развитието на човечеството, когато е било нужно съзнанието на хората да ...
Месоядството

Месоядството

След потопа, причинил потъването на Атлантида, и представен в Библията като историята с Ной, човечеството е изпаднало в такива условия, при които месо ...
Ново вино в нови мехове

Ново вино в нови мехове

"И никой не налива ново вино във вехти мяхове; инак, новото вино ще спука мяховете, и само ще изтече, и мяховете ще се изхабят; но ново вино трябва да ...
7 / 7 Публикации