24. Подмененото Христово учение

„Йерусалиме, Йерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте! Ето, оставя се вам домът ви пуст. Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!“ (Матей 23:37-39)

Фалшивите апокрифни евангелия

Фалшивите апокрифни евангелия

"А той отговори и каза: всяко растение, което не е насадил Отец мой небесен, ще се изкорени. Оставете ги: те са слепи водители на слепи; а слепец слеп ...
Достоверна ли е Библията?

Достоверна ли е Библията?

Учителя:"Евангелието, както е преведено, не е правилно преведено. За да преведеш нещо правилно, ти грябва да го преживееш, да се прехвърлиш в тези ...
Криворазбраното Сътворение

Криворазбраното Сътворение

Учителя:"Моисей предава историята за създаването на света много просто. Когато дойде въпросът за създаването на човека, той казва, че Бог взел пръ ...
Буквалното тълкуване на Библията

Буквалното тълкуване на Библията

"И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш? А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царс ...
Лъжата, че пророците бяха само до Христос

Лъжата, че пророците бяха само до Христос

Според съвременните богослови Светият Дух е говорил чрез пророците само в миналото. Това твърдение яростно се поддържа от Църквата, с изключение на ед ...
Иконопоклоничеството

Иконопоклоничеството

"И Господ ви говори на планината изсред огъня; гласа на думите Му чухте, но образ не видяхте, а чухте само глас. И Той ви яви завета Си, който ви ...
Как църквата отмени човешкия дух

Как църквата отмени човешкия дух

„Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?" 1 Лука 6:39  "Българските свещеници трябва да престанат да погребват м ...
7 / 7 Публикации