26. Медиуми, ченълинги и псевдо-Учители

„Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света." (1 Йоан 4:1)

Правилният избор на книги и Учители

Правилният избор на книги и Учители

"Лошите книги могат да ни покварят също така, както и лошите другари." Х. Филдинг  "Който вярва на всяка книжка, по-добре нищо да не че ...
„Познай себе си“

„Познай себе си“

"И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си“ – казва Сократ; какво означават ду ...
Опасността от предоверяването в невярна информация

Опасността от предоверяването в невярна информация

"Защото такива са лъжеапостоли, лукави работници, които се преобразяват в Христови апостоли. И не е за чудене: защото сам сатаната се преобразява в ан ...
Едно писмо от Учителя относно спиритизма и ченълингите

Едно писмо от Учителя относно спиритизма и ченълингите

Любезни г-н Ватев,Получих вашето писмо. Аз ви питам: Имате ли дълбоко желание да намерите Истината и да служите на Господа, както Той иска? Имайте ...
Спиритизъм и медиуми

Спиритизъм и медиуми

"Горко на света поради съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда." Матей 18:7 Учителя: ...
Ченълинги (диктовки)

Ченълинги (диктовки)

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители: по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде о ...
Неправилни методи за връзка с висшите светове

Неправилни методи за връзка с висшите светове

"От незапомнени времена хората са препоръчвали различни методи за влизане във връзка с Невидимия свят, който ни обкръжава. Но не е въпрос човек само д ...
7 / 7 Публикации