28. Източни учения за западни народи

"И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен." (Матей 10:32,33)

Обявяавнето на Кришнамурти за Миров Учител и Второ Пришествие на Христос

Обявяавнето на Кришнамурти за Миров Учител и Второ Пришествие на Христос

В книгата „И очите ми видяха Изгрева“ Н. Дойнов описва следната случка:„Животът на Изгрева не беше чужд и за някои особени случаи. Съвсем неочаква ...
Стремежът към отказ от живот във физическо тяло

Стремежът към отказ от живот във физическо тяло

"Исус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в ...
Агни Йога

Агни Йога

Учителя:„Казват: „Огън, агни.“ Агни йога е една стара наука. Агни йога какво е? – Наука за огъня. Иска да каже, че той всичко разрешава. Не, огъня ...
Източните учения

Източните учения

Учителя:„Ще говориш за астрално, за ментално, за причинно тяло. Видял ли си тези тела? – „Не съм ги видял, но така е писано.“ – Това не е знание. ...
Чарлз Ледбитър за Йога

Чарлз Ледбитър за Йога

„Някои твърдят, че ясновидството може да се постигне чрез упражнения, които регулират дишането. Методът е широко разпространен в Индия. Вярно е, че по ...
Рудолф Щайнер за Йога

Рудолф Щайнер за Йога

„За да достигнем до духа в 20-тия век, ние не може да постъпваме повече така, както са правили преди векове, или дори преди хилядолетия в Древна Индия ...
Учителя за Йога

Учителя за Йога

„Източните народи развиха и издигнаха мощни култури, добраха се до великото знание, но те не можаха да разберат вътрешния смисъл на знанието, затова н ...
7 / 7 Публикации