23. Истината за Църквата

"Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате! Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота; тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие." (Матей 23:23-28)

Несметните богатства на църквата

Несметните богатства на църквата

"Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не м ...
Лъжата, че Бог е в църквата

Лъжата, че Бог е в църквата

„Настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца.Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на то ...
Освещаването на армии, танкове и оръжия

Освещаването на армии, танкове и оръжия

"Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски." 2 Кор 10:3"Слушали сте, че бе казано: "о ...
Изопаченото Христово учение

Изопаченото Христово учение

“И тъй, по плодовете им ще ги познаете.Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на ...
„Спасяващите“ ритуали

„Спасяващите“ ритуали

“Даром сте приели, даром давайте.” Матей 10:8  Едно от най-изумителните неща, които разбрах наскоро, е че според официалната доктрина н ...
За свещенодействието срещу заплащане

За свещенодействието срещу заплащане

"И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: писано е: “домът Ми е дом за молитва", а вие го направихте ...
Защо враждуващите църкви така и не можаха да си поделят Христа?

Защо враждуващите църкви така и не можаха да си поделят Христа?

„Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.“ Послание на ап. Павел до г ...
7 / 7 Публикации