19. Пътят на човешката душа

"Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират." (Матей 7:13,14)

Използване на Пентаграма за Духовно повдигане

Използване на Пентаграма за Духовно повдигане

Учителя в разговор казва: “Някои считат Пентаграма като една мъртва форма, без никакво действие. Те много се лъжат. Пентаграмът е извор на живот, изво ...
Символи и надписи около Пентаграма

Символи и надписи около Пентаграма

Около Пентаграма има нарисувани три букви: В, У, Ж. Тия букви означават: Великото Училище на Живота. В това училище човек се учи.В това училище на ...
Центърът на Пентаграма – Светая Светих

Центърът на Пентаграма – Светая Светих

След като измине външния кръг и вътрешната част на Пентаграма, ученикът минава в центъра на Пентаграма. Този път също е илюстриран с картини. Това е п ...
Вътрешният кръг на Пентаграма

Вътрешният кръг на Пентаграма

След изминаването на външния кръг, човек минава във вътрешната част на Пентаграма. Човек вече съзнателно работи върху себе си, работи за своето повдиг ...
Външният кръг на Пентаграма

Външният кръг на Пентаграма

Автор на следващите описания е Боян Боев - може би най-близкият ученик до Учителя през миналия век.Външният кръг е пътят на човека, който е още в ...
Пентаграмът

Пентаграмът

Преди да започна разглеждането на този важен символ, е важно да направя едно уточнение. В Школата на Бялото Братство Пентаграмът се е използвал винаги ...
Значение на символите в школата на Бялото Братство

Значение на символите в школата на Бялото Братство

В Школата на Бялото Братство винаги са били използвани окултни символи, като тяхното значение е много дълбоко и отвъд рамките на тази книга. Затова са ...
7 / 7 Публикации