Христовият пратеник

1 2 3 4 5 30 / 49 Публикации
Вътрешният кръг на Пентаграма

Вътрешният кръг на Пентаграма

След изминаването на външния кръг, човек минава във вътрешната част на Пентаграма. Човек вече съзнателно работи върху себе си, работи за своето повдиг ...
Външният кръг на Пентаграма

Външният кръг на Пентаграма

Автор на следващите описания е Боян Боев - може би най-близкият ученик до Учителя през миналия век.Външният кръг е пътят на човека, който е още в ...
Пентаграмът

Пентаграмът

Преди да започна разглеждането на този важен символ, е важно да направя едно уточнение. В Школата на Бялото Братство Пентаграмът се е използвал винаги ...
Значение на символите в школата на Бялото Братство

Значение на символите в школата на Бялото Братство

В Школата на Бялото Братство винаги са били използвани окултни символи, като тяхното значение е много дълбоко и отвъд рамките на тази книга. Затова са ...
Смисълът на трудностите и страданията

Смисълът на трудностите и страданията

Учителя:„Могат ли праведните да имат изпитания? Могат, разбира се! Христос не беше ли праведен? Праведен беше, но и Той имаше страдания. Апостолит ...
Призив към учениците на Учителя

Призив към учениците на Учителя

„А от дните на Йоан Кръстител досега Небесното Царство насила се взема, и които се насилят го грабват.“ Матей 11:12  Идването на Учителя не ...
Истина

Истина

Учителя:"Желая всички да бъдете смели, решителни и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защитавате по всички правила. Не заради ...
Мъдрост

Мъдрост

„Но мъдростта, която иде отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна." ...
Любовта от езотерична гледна точка

Любовта от езотерична гледна точка

„Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, - щом любо ...
За нуждата от поясняване на Божието Слово

За нуждата от поясняване на Божието Слово

Учителя:"Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: «Вие не проповядват ...
1 2 3 4 5 30 / 49 Публикации