Христовият пратеник

1 2 3 4 5 20 / 49 Публикации
Същност на Паневритмията

Същност на Паневритмията

Думата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всеобщ; “Ев” или “еу” е това, от което произлиза всичко ...
Мисли от Учителя за Паневритмията

Мисли от Учителя за Паневритмията

"Като играете музикалните упражнения, избирайте си за другар този, с който си хармонирате. Ако не си хармонирате, или се смущавате, не трябва да играе ...
Окултните песни

Окултните песни

Учителя:"Всички стари мантри от най-дълбока древност са вложени в песните, които съм ви дал. Ако ги пеете, както трябва, ще се ползувате. Тези пес ...
История на Паневритмията

История на Паневритмията

"В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри, дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както играе по ...
Българските народни песни

Българските народни песни

Учителя:"Българската музика е много оригинална, но в нея има една неувереност, едно скрито колебание. Малцина пеят добре старите народни песни ...
Влияние на музиката

Влияние на музиката

Учителя: "Всяка хармонична мисъл се приема добре от клетките. Музикално трябва да се говори на тялото. Нито здраве, нито растене може да има без музи ...
Същност на музикалното изкуство

Същност на музикалното изкуство

Учителя:„Нищо не може да се постигне без музика. За в бъдеще музиката трябва да се постави като строго научен метод при възпитанието на децата. За ...
Използване на Пентаграма за Духовно повдигане

Използване на Пентаграма за Духовно повдигане

Учителя в разговор казва: “Някои считат Пентаграма като една мъртва форма, без никакво действие. Те много се лъжат. Пентаграмът е извор на живот, изво ...
Символи и надписи около Пентаграма

Символи и надписи около Пентаграма

Около Пентаграма има нарисувани три букви: В, У, Ж. Тия букви означават: Великото Училище на Живота. В това училище човек се учи.В това училище на ...
Центърът на Пентаграма – Светая Светих

Центърът на Пентаграма – Светая Светих

След като измине външния кръг и вътрешната част на Пентаграма, ученикът минава в центъра на Пентаграма. Този път също е илюстриран с картини. Това е п ...
1 2 3 4 5 20 / 49 Публикации