18. Обновяване и поясняване на Христовото Учение

"И ще познаете Истината, и Истината ще ви направи свободни." (Йоан 8:32)

Високият идеал

Високият идеал

Учителя:"Природата обича само ония, които имат висок идеал. Тя ги нарича свои възлюбени деца и по име ги зове. А ония, които нямат никакъв идеал, ...
Смисълът на трудностите и страданията

Смисълът на трудностите и страданията

Учителя:„Могат ли праведните да имат изпитания? Могат, разбира се! Христос не беше ли праведен? Праведен беше, но и Той имаше страдания. Апостолит ...
Призив към учениците на Учителя

Призив към учениците на Учителя

„А от дните на Йоан Кръстител досега Небесното Царство насила се взема, и които се насилят го грабват.“ Матей 11:12  Идването на Учителя не ...
Истина

Истина

Учителя:"Желая всички да бъдете смели, решителни и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защитавате по всички правила. Не заради ...
Мъдрост

Мъдрост

„Но мъдростта, която иде отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна." ...
Любовта от езотерична гледна точка

Любовта от езотерична гледна точка

„Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, - щом любо ...
За нуждата от поясняване на Божието Слово

За нуждата от поясняване на Божието Слово

Учителя:"Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: «Вие не проповядват ...
7 / 7 Публикации