16. Новият избран народ - благословия и отговорност

“Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.” (Матей 5:14-16)

Рила – център на Бялото Братство

Рила – център на Бялото Братство

Малко българи осъзнават колко сме благословени от Бога с приказната природа на българските земи, с техните величествени планини и плодородни низини. И ...
България – мистичен център от древността до днес

България – мистичен център от древността до днес

От древността Балканите са били люлка на духовен живот. Хилядолетия преди Христа, когато голяма част от човечеството е тънело в невежество и мрак, на ...
Отговорността

Отговорността

Учителя:"Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема." "Ако българите приемат моето учение и го приложат, ще станат велик н ...
Миналото на българския народ

Миналото на българския народ

Учителя:"Българите са съществували в предисторическо време. Нали едно дете може да смени три - четири пъти името си, но името не изменя човека.“ ...
Учителя Петър Дънов за мисията на българския народ

Учителя Петър Дънов за мисията на българския народ

„Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата задача като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да ...
Небесното покровителство

Небесното покровителство

Учителя:"Понеже България е в златния си век, никой не може да й напакости и навреди. Никой не може да отнеме добрите, благоприятните условия, при ...
Призвание към народа ми…

Призвание към народа ми…

Учителя: "Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички свещеници, пропо ...
7 / 7 Публикации