20. Музика и паневритмия

"И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина...“ (Матей 26:30)

Същност на Паневритмията

Същност на Паневритмията

Думата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всеобщ; “Ев” или “еу” е това, от което произлиза всичко ...
Мисли от Учителя за Паневритмията

Мисли от Учителя за Паневритмията

"Като играете музикалните упражнения, избирайте си за другар този, с който си хармонирате. Ако не си хармонирате, или се смущавате, не трябва да играе ...
Окултните песни

Окултните песни

Учителя:"Всички стари мантри от най-дълбока древност са вложени в песните, които съм ви дал. Ако ги пеете, както трябва, ще се ползувате. Тези пес ...
История на Паневритмията

История на Паневритмията

"В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри, дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както играе по ...
Българските народни песни

Българските народни песни

Учителя:"Българската музика е много оригинална, но в нея има една неувереност, едно скрито колебание. Малцина пеят добре старите народни песни ...
Влияние на музиката

Влияние на музиката

Учителя: "Всяка хармонична мисъл се приема добре от клетките. Музикално трябва да се говори на тялото. Нито здраве, нито растене може да има без музи ...
Същност на музикалното изкуство

Същност на музикалното изкуство

Учителя:„Нищо не може да се постигне без музика. За в бъдеще музиката трябва да се постави като строго научен метод при възпитанието на децата. За ...
7 / 7 Публикации