21. Методи за връзка с Висшите Светове

"А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.“ (Мат 6:6)

Живот в хармония с Природата

Живот в хармония с Природата

Учителя:"Вие седите вкъщи 2-3 дни и, разбира се, ще имате неразположение. Може и да се скарате с десетина души. Тази енергия е насъбрана във вас, ...
Стремеж към чисти чувства, светли мисли и добри дела

Стремеж към чисти чувства, светли мисли и добри дела

Учителя:"Ученикът трябва да вижда доброто навсякъде и у всекиго. Вижда ли той все пръстъпления, пороци и недостатъци, това е проказа в неговото съ ...
Работа с Библията

Работа с Библията

Учителя:„Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от Любов, а не п ...
Размишление и медитация

Размишление и медитация

Учителя:"Ако човек излиза всяка вечер на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си повдигне очите си към небето и наблюдава звездите около ...
Заветът на цветните лъчи на Светлината

Заветът на цветните лъчи на Светлината

„И рече Бог: ето знакът на завета, който сключвам между Мене и вас и всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в обл ...
Дълбокото дишане

Дълбокото дишане

Учителя:"Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат пранат ...
Молитвата

Молитвата

Учителя:"Новият живот не може вече да борави със старите методи, със старите похвати – новият живот си има нови методи.Някои може да ни възраз ...
7 / 7 Публикации