10. Земният път на Исус Христос

"В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха. А на всички ония, които Го приеха - на вярващите в Неговото име - даде възможност да станат чеда Божи." (Йоан 1:10-12)

Учителя за Христа

Учителя за Христа

“Според някои страданията са зло за човечеството. Христос, Син Божи, най-светлата личност в света, мина през такива големи страдания, а вие, обикновен ...
Четирите евангелия

Четирите евангелия

"Онези, които са писали Евангелията, са били много мъдри хора. Някои мислят, че евангелистите са били като рибари, прости и неуки хора, и че Исус Хрис ...
Христовите ученици

Христовите ученици

"След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те отидоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги р ...
Изкушенията

Изкушенията

"Веднага след това Духът Го извежда в пустинята. И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелит ...
Тайната на родословията на Исус

Тайната на родословията на Исус

Родословното дърво на Исус, според евангелието на Матей (1:17):"... И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до ...
От Исус към Христос

От Исус към Христос

„И като се кръсти, Исус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ет ...
Детските години на Исус

Детските години на Исус

"Някои казват, че Христос никъде не се е учил. Други казват, че Той се е учил в Египет, Индия и т.н. Не, Великите Учители изобщо не се учат на Земята. ...
7 / 7 Публикации