13. Второто пришествие на Христос

"Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение." (Послание на ап. Павел до Евреи 9:28)

Голямата опасност пред окултния ученик

Голямата опасност пред окултния ученик

 Елена Блаватска:„В окултизма съществува странен закон, който е бил засвидетелстван и доказан в течение на хилядолетен опит; също така, през всичк ...
Седемте стъпки към Новия Живот

Седемте стъпки към Новия Живот

Следва дълъг цитат от Учителя до края на темата:„Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Нечист ...
Новораждането

Новораждането

"И вече не аз живея, а Христос живее в мене." Послание на ап. Павел до Галатяни 2:20  "Исус му отговори и рече: истина, истина ти казва ...
Рудолф Щайнер за Второто пришествие

Рудолф Щайнер за Второто пришествие

„Нашата цел е да разберем директно от познанието, че светът има смисъл. Като разбираме това, опитваме да се подготвим за действителна среща с Христос. ...
Учителя за Второто пришествие

Учителя за Второто пришествие

„Христос вече е дошъл на Земята, Той е вътре в човека, но малцина Го познават. Те искат да Го видят отвън — велик и мощен. Те не подозират, че Христос ...
Второто пришествие в Библията

Второто пришествие в Библията

„И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни щ ...
Етерното пришествие на Христос

Етерното пришествие на Христос

Учителя: „Казано е в Писанието, че Син Человечески ще дойде втори път на Земята. С какво ще се ознаменува идването на Христа? – С пробуждането на чов ...
7 / 7 Публикации