11. Светлина върху Евангелията

"И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат. И без притчи не им говореше, а на учениците Си разясняваше насаме всичко. Него ден вечерта им казва: да минем на отсрещната страна." (Марко 4:33-35)

Посланията на ап. Павел

Посланията на ап. Павел

„Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички т ...
Евангелието на Йоан

Евангелието на Йоан

"Исус видя Натанаила да отива към Него и казва: ето един истински израилтянин, у когото няма лукавство. Натанаил Му казва: отде ме познаваш? Исус отго ...
Евангелието на Марко

Евангелието на Марко

"И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата: тъй че Син Човеческий е господар и на съботата." (Марко 2:27,28) "И ...
Евангелието на Лука

Евангелието на Лука

„В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Госп ...
Евангелието на Матей

Евангелието на Матей

„Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно.“ (Матей 3:18)Много мъдрост е скрил Христос в то ...
Възкресението на Лазар

Възкресението на Лазар

"Беше болен някой си Лазар, от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта… Сестрите проводиха да Му кажат: Господи, ето оня, когото обичаш, е болен ...
Важността на правилното разбиране на Свещените Писания

Важността на правилното разбиране на Свещените Писания

"Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията." Лука 24:45  "И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слуш ...
7 / 7 Публикации