8. Светът преди идването на Христос

"В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нищо от онова, което е станало." (Йоан 1:1-3)

Мисията на Земята и земното човечество

Мисията на Земята и земното човечество

За правилното разбиране на важната роля на Христа за нашето правилно развитие, нужно е да представя накратко задачите, които по Волята Божия са постав ...
Братството на есеите

Братството на есеите

Братството на есеите е било окултна школа, работила основно през последните един-два века преди идването на Христа. То е съществувало и много по-рано, ...
Пророците

Пророците

Може би най-важна роля сред еврейския народ играят пророците, които постоянно са направлявали неговото развитие и са оповестявали Божията Воля. Те са ...
Мисията на еврейския народ

Мисията на еврейския народ

„И рече Господ на Аврама: излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще ти покажа; и Аз ще произведа от тебе голя ...
Арийската Епоха

Арийската Епоха

„Имаме всичко 7 коренни раси. Винаги едната предхожда от другата по начина, както бе посочено по-горе относно лемурийците, атлантците и арийците. И вс ...
Атлантската епоха

Атлантската епоха

Вулканични катаклизми разрушили по-голямата част на Лемурийския континент и там, където днес е Атлантическият океан, се появила Атлантида. За разлика ...
Лемурийската епоха

Лемурийската епоха

„За да бъде разбрано развитието на човечеството, то трябва да бъде погледнато в неговата цялост. Само тогава можем да видим неговия висш идеал. Да вяр ...
7 / 7 Публикации