14. Пътят на Христовия Импулс

"И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари." (Марко: 16:15)

Нашата епоха от духовна гледна точка

Нашата епоха от духовна гледна точка

Историческите епохи в културния живот на отделните народи и на цялото човечество подлежат на същите цикли, на същото развитие, както живите същества. ...
Един съвременен пророк: Рудолф Щайнер

Един съвременен пророк: Рудолф Щайнер

„Ако отидете в странство, между окултистите, между теософите, ще разберете, че те са последователи на Бялото Братство, които работят да обновят човешк ...
Теософията

Теософията

"Окултистите и теософите (от гр. “Теос“ - Бог и „софия“ - мъдрост - т.е. „Божествена Мъдрост“ - бел. авт.) са последователи на Бялото Братство и работ ...
Богомилите

Богомилите

Поп Богомил:„Ние сме християни, ние се стремим да заслужим Божията Милост с дела, думи и мисъл. Ние нищо скверно не вършим. Нищо от Учението на Хр ...
Розенкройцерите

Розенкройцерите

Влад Пашов:"Розенкройцерският орден остана скрит за света цели 2-3 века и чак през седемнадесети век се изнесоха някои от неговите учения на по-широ ...
Манихейството

Манихейството

Рудолф Щайнер: "Манихеите се стараят преди всичко да запазят чистота във външния живот. Манихейството подготвя човешките същества, които ще станат по ...
Първите християни

Първите християни

Преди 2000 години Христос само посади семето - Той даде подбудата и това семе трябваше постепенно да прорасте и да се развие. Затова духовното ръковод ...
7 / 7 Публикации