Христос и Неговата Мисия

1 3 4 549 / 49 Публикации
Ролята на Христос за развитието на земното човечество

Ролята на Христос за развитието на земното човечество

Учителя:"Събраха се боговете на съвет под председателството на Господа Исуса Христа, за да създадат човека.""Христос е, Който е движил, движи и ще ...
Старото и новото Посвещение

Старото и новото Посвещение

Главната задача на окултното обучение и развитие е да се организира астралното тяло, което е носител на страстите и инстинктите. В миналото, когато е ...
Мисията на Земята и земното човечество

Мисията на Земята и земното човечество

За правилното разбиране на важната роля на Христа за нашето правилно развитие, нужно е да представя накратко задачите, които по Волята Божия са постав ...
Братството на есеите

Братството на есеите

Братството на есеите е било окултна школа, работила основно през последните един-два века преди идването на Христа. То е съществувало и много по-рано, ...
Пророците

Пророците

Може би най-важна роля сред еврейския народ играят пророците, които постоянно са направлявали неговото развитие и са оповестявали Божията Воля. Те са ...
Мисията на еврейския народ

Мисията на еврейския народ

„И рече Господ на Аврама: излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще ти покажа; и Аз ще произведа от тебе голя ...
Арийската Епоха

Арийската Епоха

„Имаме всичко 7 коренни раси. Винаги едната предхожда от другата по начина, както бе посочено по-горе относно лемурийците, атлантците и арийците. И вс ...
Атлантската епоха

Атлантската епоха

Вулканични катаклизми разрушили по-голямата част на Лемурийския континент и там, където днес е Атлантическият океан, се появила Атлантида. За разлика ...
Лемурийската епоха

Лемурийската епоха

„За да бъде разбрано развитието на човечеството, то трябва да бъде погледнато в неговата цялост. Само тогава можем да видим неговия висш идеал. Да вяр ...
1 3 4 549 / 49 Публикации