Христос и Неговата Мисия

1 2 3 4 5 40 / 49 Публикации
Христовите ученици

Христовите ученици

"След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те отидоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги р ...
Изкушенията

Изкушенията

"Веднага след това Духът Го извежда в пустинята. И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелит ...
Тайната на родословията на Исус

Тайната на родословията на Исус

Родословното дърво на Исус, според евангелието на Матей (1:17):"... И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до ...
От Исус към Христос

От Исус към Христос

„И като се кръсти, Исус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ет ...
Детските години на Исус

Детските години на Исус

"Някои казват, че Христос никъде не се е учил. Други казват, че Той се е учил в Египет, Индия и т.н. Не, Великите Учители изобщо не се учат на Земята. ...
Словото – Проявената Божия Любов

Словото – Проявената Божия Любов

"В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог.То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от онова, кое ...
Ложата на Бодхисатвите

Ложата на Бодхисатвите

Учителя: "Дейността на Бялото Братство в Египет, Халдея, Асирия и Вавилон имаше за мисия да подготви човечеството за Християнството, за Божественото ...
Христос – Слънчевият Дух

Христос – Слънчевият Дух

"Този, който води Мойсей, който се явява на Мойсей в горящия храст, който води народа през пустинята, който прави вода да избликне от скалата, е Госпо ...
Исус

Исус

За да разберем Християнството като езотерично учение, трябва да имаме поне основни понятия за Христа. И тъй като Христос е най-великото Същество, коет ...
Мисията на Християнството

Мисията на Християнството

Преди 2000 години най-напредналото Същество в нашата Слънчева система се въплъти в 30-годишния Исус от Назарет през гръко-римската епоха и това съвсем ...
1 2 3 4 5 40 / 49 Публикации