Христос и Неговата Мисия

1 2 3 4 5 20 / 49 Публикации
Рудолф Щайнер за Второто пришествие

Рудолф Щайнер за Второто пришествие

„Нашата цел е да разберем директно от познанието, че светът има смисъл. Като разбираме това, опитваме да се подготвим за действителна среща с Христос. ...
Учителя за Второто пришествие

Учителя за Второто пришествие

„Христос вече е дошъл на Земята, Той е вътре в човека, но малцина Го познават. Те искат да Го видят отвън — велик и мощен. Те не подозират, че Христос ...
Второто пришествие в Библията

Второто пришествие в Библията

„И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни щ ...
Етерното пришествие на Христос

Етерното пришествие на Христос

Учителя: „Казано е в Писанието, че Син Человечески ще дойде втори път на Земята. С какво ще се ознаменува идването на Христа? – С пробуждането на чов ...
Възкресението

Възкресението

"А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а друг ...
Рудолф Щайнер за Мистерията на Голгота

Рудолф Щайнер за Мистерията на Голгота

"Да разбереш Евангелията в светлината на Мистерията на Голгота изисква смелост, смелост, от която човечеството изключително се нуждае днес. Навсяк ...
Учителя за Мистерията на Голгота

Учителя за Мистерията на Голгота

"В Гетсиманската градина Христос се намираше пред голямата задача, от която зависеше благоденствието на цялото човечество. Затова Христос казва: За то ...
Тялото Христово – Земята

Тялото Христово – Земята

"И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и ...
Как Христос ни спаси?

Как Христос ни спаси?

Преди 2000 години в човешкото съзнание царувал невиждан мрак и хората не са познавали нищо вън от материалния свят. В духовно отношение човечеството о ...
Пътят към Голгота

Пътят към Голгота

"Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света." Йоан 16:33  "Тогаз рече Исус на Петра: Тур ...
1 2 3 4 5 20 / 49 Публикации