12. Мистерията на Голгота

"Сега душата ми е смутена; и що да река? Отче, избави ме от този час? Но за това дойдох на този час." (Йоан 12:27)

Възкресението

Възкресението

"А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а друг ...
Рудолф Щайнер за Мистерията на Голгота

Рудолф Щайнер за Мистерията на Голгота

"Да разбереш Евангелията в светлината на Мистерията на Голгота изисква смелост, смелост, от която човечеството изключително се нуждае днес. Навсяк ...
Учителя за Мистерията на Голгота

Учителя за Мистерията на Голгота

"В Гетсиманската градина Христос се намираше пред голямата задача, от която зависеше благоденствието на цялото човечество. Затова Христос казва: За то ...
Тялото Христово – Земята

Тялото Христово – Земята

"И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и ...
Как Христос ни спаси?

Как Христос ни спаси?

Преди 2000 години в човешкото съзнание царувал невиждан мрак и хората не са познавали нищо вън от материалния свят. В духовно отношение човечеството о ...
Пътят към Голгота

Пътят към Голгота

"Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света." Йоан 16:33  "Тогаз рече Исус на Петра: Тур ...
Предателството на Юда

Предателството на Юда

Мнозина питат: „Защо изобщо е било нужно да бъде предаден Христос, след като е бил един от най-популярните хора в цяла Юдея. Защо трябваше Юда да го ц ...
7 / 7 Публикации