9. Мисията на Христос

"И ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение." (Мат 3:16-17)

Словото – Проявената Божия Любов

Словото – Проявената Божия Любов

"В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог.То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от онова, кое ...
Ложата на Бодхисатвите

Ложата на Бодхисатвите

Учителя: "Дейността на Бялото Братство в Египет, Халдея, Асирия и Вавилон имаше за мисия да подготви човечеството за Християнството, за Божественото ...
Христос – Слънчевият Дух

Христос – Слънчевият Дух

"Този, който води Мойсей, който се явява на Мойсей в горящия храст, който води народа през пустинята, който прави вода да избликне от скалата, е Госпо ...
Исус

Исус

За да разберем Християнството като езотерично учение, трябва да имаме поне основни понятия за Христа. И тъй като Христос е най-великото Същество, коет ...
Мисията на Християнството

Мисията на Християнството

Преди 2000 години най-напредналото Същество в нашата Слънчева система се въплъти в 30-годишния Исус от Назарет през гръко-римската епоха и това съвсем ...
Ролята на Христос за развитието на земното човечество

Ролята на Христос за развитието на земното човечество

Учителя:"Събраха се боговете на съвет под председателството на Господа Исуса Христа, за да създадат човека.""Христос е, Който е движил, движи и ще ...
Старото и новото Посвещение

Старото и новото Посвещение

Главната задача на окултното обучение и развитие е да се организира астралното тяло, което е носител на страстите и инстинктите. В миналото, когато е ...
7 / 7 Публикации