Христос и Неговата Мисия

1 2 3 5 10 / 49 Публикации
Нашата епоха от духовна гледна точка

Нашата епоха от духовна гледна точка

Историческите епохи в културния живот на отделните народи и на цялото човечество подлежат на същите цикли, на същото развитие, както живите същества. ...
Един съвременен пророк: Рудолф Щайнер

Един съвременен пророк: Рудолф Щайнер

„Ако отидете в странство, между окултистите, между теософите, ще разберете, че те са последователи на Бялото Братство, които работят да обновят човешк ...
Теософията

Теософията

"Окултистите и теософите (от гр. “Теос“ - Бог и „софия“ - мъдрост - т.е. „Божествена Мъдрост“ - бел. авт.) са последователи на Бялото Братство и работ ...
Богомилите

Богомилите

Поп Богомил:„Ние сме християни, ние се стремим да заслужим Божията Милост с дела, думи и мисъл. Ние нищо скверно не вършим. Нищо от Учението на Хр ...
Розенкройцерите

Розенкройцерите

Влад Пашов:"Розенкройцерският орден остана скрит за света цели 2-3 века и чак през седемнадесети век се изнесоха някои от неговите учения на по-широ ...
Манихейството

Манихейството

Рудолф Щайнер: "Манихеите се стараят преди всичко да запазят чистота във външния живот. Манихейството подготвя човешките същества, които ще станат по ...
Първите християни

Първите християни

Преди 2000 години Христос само посади семето - Той даде подбудата и това семе трябваше постепенно да прорасте и да се развие. Затова духовното ръковод ...
Голямата опасност пред окултния ученик

Голямата опасност пред окултния ученик

 Елена Блаватска:„В окултизма съществува странен закон, който е бил засвидетелстван и доказан в течение на хилядолетен опит; също така, през всичк ...
Седемте стъпки към Новия Живот

Седемте стъпки към Новия Живот

Следва дълъг цитат от Учителя до края на темата:„Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Нечист ...
Новораждането

Новораждането

"И вече не аз живея, а Христос живее в мене." Послание на ап. Павел до Галатяни 2:20  "Исус му отговори и рече: истина, истина ти казва ...
1 2 3 5 10 / 49 Публикации